Varje förälder med barn mellan 4 och 16 år får tre dagars extra ledigt med 80 procent av lönen. Personer med ensam vårdnad får sex dagar. Det innebär den nya familjeveckan som införs i april nästa år.

Nyheten presenterades på måndagsmorgonens presskonferens om nästa års budget med finansminster Magdalena Andersson.

En stor del av satsningarna i budgeten är redan kända men på presskonferensen presenterades också en ny satsning på vården på totalt fem miljarder kronor: Två miljarder till minskade vårdköer efter pandemin, två miljarder till mer personal i hälso- och sjukvården samt en miljard till sjukvården i stort.

– Pandemin har blottlagt allvarliga brister som måste åtgärdas, sade Magdalena Andersson på presskonferensen.

23 miljarder till välfärden

Totalt görs satsningar på 74 miljarder i den nya budgeten. Välfärdssektorn stärks med 23 miljarder varav 15 miljarder till regionerna och 8 miljarder till kommunerna.

Enligt finansministern är Sverige på väg att återhämta sig efter pandemin. BNP ökar och arbetslösheten är på väg ner. Det finns dock orosmoln.

– Vi ser en minskning av antalet inskrivna på arbetsförmedlingen men antalet långtidsarbetslösa fortsätter att öka.

Grupper långt från arbetsmarknaden

Finansministern lyfte särskilt grupperna nyanlända och unga utan gymnasieutbildning och hur de ska få jobb.

En rad satsningar i budgeten är tänkta att hjälpa grupper som står långt från arbetsmarknaden. Bland annat ska folkhögskolan utökas med 17 000 platser.

Flera av Arbetsförmedlingens insatser, som matchningstjänster, etableringsjobb och extratjänster får också ökad budget, vilket Arbetet tidigare berättat om.

Huruvida satsningarna blir verklighet återstår dock att se. Det hänger på att både Centerpartiet och Vänsterpartiet stödjer budgeten i riksdagen.