”Superbra politik!” Så sa Kommunals ordförande Tobias Baudin när han deltog i regeringens pressträff där man presenterade en budgetnyhet om vård och omsorg.

På måndag, den 20 september, lägger regeringen fram sitt förslag till budget för 2022. Mycket är emellertid redan känt då flera ministrar hållit pressträffar där nyheter från budgeten har presenterats.

Och det är inte bara Tobias Baudin från LO-sfären som varit med.

LO:s ordförande Susanna Gideonsson, Byggnads Johan Lindholm, IF Metalls Marie Nilsson och så då Tobias Baudin – alla har de stått bredvid ministrar som lagt fram budgetförslag som kan tänkas tala till LO-förbundens medlemmar.

Det har handlat om sjukförsäkring och pension, arbetslivskriminalitet, mer pengar till vård och omsorg samt omställningsstöd.

Men det är inte alla som uppskattar LO:s och förbundens närvaro.

”Vad tusan gör LO i Rosenbad”, frågar sig Expressens liberala ledarsida. ”Det är inte LO som styr riket”, konstaterar Barometerns borgerliga dito.

Timbro: Staten ska inte göra så

Caspian Rehbinder på liberala tankesmedjan Timbro är inne på samma linje.

– Det hade varit oproffsigt om nya lagförslag för infrastrukturen presenterades tillsammans med Volvo, om Swedbank fick fronta nya bankregleringar och – naturligtvis – också om LO, IF Metall, Byggnads och Kommunal står sida vid sida med staten i lag- och budgetförslag som påverkar just LO, IF Metall, Byggnads och Kommunal.

Han framhåller att Socialdemokraterna som parti får kampanja med vem de vill och att organisationer som LO eller förbunden får stödja vilka politiker de vill. 

– Men regeringen är inte partiet. Regeringen representerar staten. Och staten ska inte hålla på så här.

S: ”Facklig-politisk samverkan”

Men Markus Tsige Pettersson, facklig-politisk sekreterare hos Socialdemokraterna, tycker inte att det är det minsta märkligt att LO-förbunden deltar på pressträffarna.

– Det är egentligen en helt naturlig följd av den facklig-politiska samverkan. Det här är den typen av frågor som LO och LO-förbunden länge har gjort ett folkrörelsearbete kring, men också lyft in och använt i sin position i partiet. Att man då får vara med och presentera det är inget konstigt.

Relationen mellan Socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen har minst sagt varit knackig sedan regeringsförhandlingarna efter valet 2018 som utmynnade i januariavtalet. Framför allt frågan om arbetsrätten som efter krav från Centern och Liberalerna nu ska reformeras.

Nu är det dags att visa upp en enad front och visa att det är skillnad på den politik som förts det senaste åren och vad Socialdemokraterna egentligen vill, enligt Markus Tsige Pettersson.

– Januariavtalet har satt press på arbetarrörelsen och den facklig-politiska samverkan, det är inget att snacka om. Det här är ett sätt att visa vilken politik vi vill driva, både nu och inför nästkommande val.

IF Metalls ordförande Marie Nilsson (längst till höger) på en pressträff med tre S-ministrar. Från vänster: Matilda Ernkrans, Eva Nordmark och Anna Ekström.

Har förbunden haft någon direkt påverkan på budgetförslagen?
– Den politikutvecklingen sker hela tiden. Många av de som har varit med sitter också i partistyrelsen och verkställande utskottet. Så de är med hela tiden och lyfter in sina frågor i vår politikutveckling.

Så deltagandet är ett sätt att påminna om att relationen är fortsatt stark?
– Ja, sedan är det också så att har man lyft en politisk fråga under lång tid, som sjukförsäkringen eller arbetslivskriminaliteten, och får genomslag i den frågan så vill man visa för medlemmarna att man har varit med och påverkat, säger Markus Tsige Pettersson.

Statsvetare: Gäller att hålla isär

Ulf Bjereld är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och socialdemokrat. Han lägger sig någonstans mitt emellan. Å ena sidan anser han att det står en regering fritt att bjuda in vilka representanter den vill till sina pressträffar. 

– Vi har både väldigt starka näringslivsorganisationer och fackföreningar i Sverige. Så att regeringen har nära samråd med dem inför sina beslut är naturligt. Så rent statsvetenskapligt ser jag inte att det här är något som är olämpligt

Å andra sidan anser han att det gäller att hålla isär rollerna.

– Det är viktigt att man signalerar från regeringens sida att det är regeringen som lägger fram förslaget. Det får inte blir några oklarheter kring detta och det kan inte göras tydligt nog, säger Ulf Bjereld.

Tycker du att regeringen har lyckats med den tydligheten?
– Jag tycker kanske att man kunde ha varit ännu tydligare. Att man kunnat markera någon liten distans till de fackliga, kanske att explicit tala om varför man väljer att ha pressträffen tillsammans med dem, trots att det är regeringens förslag som presenteras.

Frostiga relationer med facket

Även han är inne på att bakgrunden till de gemensamma pressträffarna står att finna i de frostiga relationerna mellan partiet och facken efter Januariavtalet.

– När man nu ska lägga en mer offensiv budget inför ett valår så är man angelägen att visa dessa väljare att man egentligen står väldigt nära de fackliga organisationerna. 

Att manifestera att relationen är stark och livskraftig även efter Januariavtalet?
– Precis, arbetarrörelsen hänger ihop. Båda benen tillhör fortfarande samma kropp och här går man fram tillsammans.