Spekulationerna om vem som ska efterträda Stefan Löfven är i full gång. Och visst är personfrågan viktig – det handlar i praktiken om vem som ska bli landets nästa statsminister.

Men för industriarbetarna är det ändå innehållet i den förda politiken som är viktigast.

Pandemin har tydligt visat att den S-ledda regeringen, med en före detta IF Metall-ordförande i spetsen, har tagit industrins förutsättningar på stort allvar.

Krisen var oväntad och snabb. Smittan slog inte bara mot hälsan och sjukvården. Den slog även mot industrin, våra arbetsplatser och våra jobb. Situationen var extraordinär.

På grund av korttidsarbetet kunde många industriarbetare gå ner i arbetstid istället för att varslas. Och de som trots allt förlorade jobbet i pandemin fick en höjd a-kassa. Det berodde på att regeringen lyssnade på fackföreningsrörelsens krav och levererade blixtsnabba krispaket.

Lyssnade inte på facket

Skillnaden mot finanskrisen 2008-2009, då den moderatledda regeringen inte lyssnade på oss i facket, är milsvid. Det blev inget snabbt korttidsarbete den gången, utan tiotusentals industrijobb försvann i onödan.

Utan de kraftfulla insatser som regeringen sjösatte för att rädda jobben när pandemin slog till hade situationen för jobb och välfärd kunnat bli katastrofala.

Nu har vi i stället en industri som snabbt har återhämtat sig från pandemin och som går på högvarv, även om en del negativa globala effekter kvarstår.

Men Sverige och världen står inför fortsatt enorma utmaningar. Nästa stora kris är redan över oss – klimatkrisen. Och för att ställa om samhället i den riktning som krävs är industrin en avgörande del av lösningen.

Vi förväntar oss att Socialdemokraterna, oavsett vem som blir nästa partiledare, fortsätter den viktiga dialogen med landets alla arbetare, både i och utanför industrin

Marie Nilsson

Världsledande klimatomställning

Svensk industri är redan i dag världsledande i klimatomställningen. Vi lägger inte över problemen på andra, utan minskar den globala klimatbelastningen genom att utveckla ny teknik.

En viktig milstolpe nåddes nyligen, när världens första fossilfria stål valsades på SSAB i Oxelösund och levererades till Volvo.

Genom att satsa på forskning, innovationer, grön el, ansvarsfull brytning av mineraler, investeringsfrämjande åtgärder och kompetensutveckling får Sverige både en mer hållbar industri och ökad konkurrenskraft samtidigt som vi visar för omvärlden att industrin har en nyckelroll i lösningen på klimatkrisen.

Vår industri är en direkt förutsättning för landets välfärd. Och välfärden är viktig för att industriarbetarna ska kunna göra sitt viktiga jobb. De revor som finns i våra gemensamma trygghetssystem behöver lagas.

Kräver mänsklig sjukförsäkring

IF Metall kräver en mänskligare sjukförsäkring. Alltför ofta möter vi medlemmar som är för sjuka för att kunna jobba. Ändå anser Försäkringskassan att de är för friska för att få sjukpenning. Så kan vi inte ha det.

Sex av tio medlemmar i IF Metall är oroliga att de inte skulle klara sin ekonomi vid en längre tids sjukdom, visar våra medlemsundersökningar.

Sjukdom ska aldrig tvinga människor till ett liv i fattigdom. Tidsgränserna i sjukförsäkringen innebär i praktiken att människor får allt svårare att kvalificera sig för sjukpenning.

Vi vill i stället ha en verklig rehabiliteringskedja som hjälper individen att återgå i arbete – när vi drabbas av skada eller sjukdom ska vi alla kunna känna oss trygga i att vi omfattas av sjukförsäkringen och att den ger det stöd vi behöver.

Kostsamma kompromisser

Trots en kraftig högermajoritet i riksdagen har vi en socialdemokratiskt ledd regering. Det har naturligtvis inneburit kostsamma politiska kompromisser.

Men det har även inneburit en gynnsammare politik för våra medlemmar, och ett större gehör för våra fackliga frågor, än vad som hade varit fallet med en borgerlig regering.

Vi förväntar oss att Socialdemokraterna, oavsett vem som blir nästa partiledare, fortsätter den viktiga dialogen med landets alla arbetare, både i och utanför industrin.

Det finns många exempel på hur IF Metalls samarbete med Socialdemokraterna gynnat oss industriarbetare – inte minst i pandemin med korttidsarbete och förstärkt a-kassa. Detta samarbete måste fortsätta och stärkas, både på det nationella planet och ute i regionerna och kommunerna där våra medlemmar finns.

Sveriges industriarbetare är viktiga. Det spelar roll hur vi har det på jobbet och vilka möjligheter vi har i samhället.

Vi förväntar oss en politisk inriktning som stärker oss och hela landet.