Stort, komplext och något som behöver utredas mer. Så beskriver både Svenskt Näringsliv och LO sin syn på en ny, kollektivavtalad a-kassa. Alltså en a-kassa som styrs av parterna, det vill säga fack och arbetsgivare.

Modellen dryftades först under partsförhandlingarna om anställningsskydd och omställning, som senare resulterade i las-uppgörelsen.

Men parterna nådde inte hela vägen fram, och föreslog en djupare analys. I förra veckan tillsatte regeringen en statlig utredning i frågan.

Idén om en partsägd a-kassa kom först från LO. Tidigt i las-förhandlingarna var arbetsgivarna tydliga med att de ville ha en obligatorisk, statlig arbetslöshetsförsäkring. Det var LO ”väldigt mycket emot”, berättar Torbjörn Johansson. 

– Då väckte vi frågan att vi kanske skulle titta på en kollektivavtalad a-kassa i stället. 

Stor ekonomisk risk

Arbetet har i sin tidigare rapportering om las-förhandlingarna pratat med experter om hur de ser på den här idén. Där framkom att ansvaret för a-kassan ses som en stor ekonomisk risk, något bland annat coronapandemin visat.

Det är också oklart om staten vill släppa ansvaret för a-kassan till parterna, då den gett miljarder i överskott som kan gå till annat. 

När Torbjörn Johansson får frågan om vad en kollektivavtalad a-kassa är betonar han att det är just det som måste utredas. 

– Det är ingen som vet riktigt vad det är för det finns ingenstans i världen. Men vi har utrett det under förhandlingarna och då konstaterade vi att det förmodligen går att göra, säger han. 

Utelämnade till politikerna

En av drivkrafterna bakom förslaget var att parterna kände sig utelämnade till politikerna. Att reglerna kunde ändras vid varje regeringsskifte. 

Men argumentet som bet på arbetsgivarsidan var ett annat, minns Torbjörn Johansson. Nämligen när det gick upp för dem att arbetsmarknadsavgiften (en del av arbetsgivaravgiften) som de betalade till a-kassan var mycket högre än statens kostnader för densamma. Att avgiften även gick till en massa annat. 

– Det resonemanget gick de i gång på. 

Lite som en smygskatt

Lite som en smygskatt, tyckte arbetsgivarsidan. Om staten ska ha en skatt då ska det heta skatt, konstaterar Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl. 

– Kallar man något för en avgift ska det vara öronmärkta pengar som går till det som avgiften är till för. Här har staten sagt att det är en avgift men de facto är det en skatt. Ungefär hälften går till a-kassan och hälften används till helt andra saker. 

Ett argument för att parterna ska ta över är att arbetsgivarna kan få en lägre avgift för a-kassan och pengarna ändå räcka till en högre ersättning till de arbetslösa. 

Även om förslaget först kom från LO säger Mattias Dahl att Svenskt Näringsliv och PTK står bakom las-uppgörelsen som en helhet, så även detta. Men visst blev det lite konstigt i efterhand eftersom LO inte ställde sig bakom uppgörelsen och det här kravet kom från dem. 

Nu har LO-förbunden IF Metall och Kommunal anslutit sig till uppgörelsen. IF Metall har tidigare välkomnat att utredningen tillsätts. 

– Vi vill ha en stabil a-kassa med höjda ersättningsnivåer. Därför vill vi se över möjligheten att arbetslöshetsförsäkringen hanteras av parterna, kommenterade IF Metalls ordförande Marie Nilsson tidigare. 

Stärka partsmodellen

Även Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog tycker att det är bra att en kollektivavtalad a-kassa nu utreds. 

– I grunden så tror vi, men är inte säkra på, att det skulle stärka partsmodellen. Det blir ingen politisk pingpongmatch i riksdagen och kan stärka fackets och medlemskapets värde på sikt. 

Vill ni att ett sånt här system även ska omfatta offentliganställda? 
– För vår del är det nästan en förutsättning att det gäller för hela arbetsmarknaden och alla våra medlemmar. Exakt hur det ska gå till är det som behöver utredas. Det är oerhört komplext. 

Både fack och arbetsgivare ser ett behov av någon lösning som även inkluderar de arbetstagare som inte jobbar på arbetsplatser med kollektivavtal. Men frågetecknen är fortfarande många. 

År 2024 ska utredaren presentera sina slutsatser som helhet. Ett år innan ska det delredovisas.

Minister: Omfattande förändringar

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) säger till Arbetet att det handlar om ett stort utredningsuppdrag. Och att utredare ännu inte utsetts.

En kollektivavtalad a-kassa beskrivs av parterna på arbetsmarknaden som en jättestor förändring jämfört med dagens system. Tror du det kommer att bli verklighet? 
– Den här utredningen kommer arbeta fram till och med år 2024 just för att det skulle innebära väldigt omfattande förändringar, säger hon.