Förslaget om ett nytt a-kassesystem kommer från fack och arbetsgivare på arbetsmarknaden.

Men bara från de parter som sent i fjol blev överens om den så kallade las-överenskommelsen (las står för lagen om anställningsskydd). Alltså Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal.

Senare har också fackförbundet Vision anslutit sig. Men LO som helhet står fortfarande utanför. 

Tanken är att om försäkringsvillkoren förhandlas fram av parterna kan ersättningsnivåerna bli högre och arbetsgivarnas avgifter samtidigt lägre. 

IF Metall välkomnar utredning

Nu vill regeringen utreda för- och nackdelar med ett sådant system, som parterna menar endast skulle omfatta anställda på arbetsplatser med kollektivavtal. 

Fackförbundet IF Metall välkomnar beskedet om att utreda frågan. 

– Vi vill ha en stabil a-kassa med höjda ersättningsnivåer. Därför vill vi se över möjligheten att arbetslöshetsförsäkringen hanteras av parterna, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson, i ett pressmeddelande. 

”En av målsättningarna i partsöverenskommelsen är en minskad överfinansiering av a-kassan. Tanken är att pengarna som betalas in till en kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring ska gå till att höja ersättningsnivåerna, i stället för att a-kassan ska vara en kassako för staten”, står det i pressmeddelandet. 

– Flertalet löntagare måste kunna få ut 80 procent i ersättning vid arbetslöshet. I dag innebär taket i den statliga a-kassan att många bara får ut 50-60 procent. Det behöver vi komma till rätta med om a-kassan ska vara en verklig omställningsförsäkring som ger trygghet i tider av arbetslöshet, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä, i ett pressmeddelande. 

Redovisas 2023 och 2024

I dag finansieras a-kassan främst via statskassan. Dels via arbetsgivaravgifter som arbetsgivare och egenföretagare betalar till staten, dels via medlemsavgiften som medlemmar betalar för att vara med. 

I direktivet till utredningen står att parterna ser en fördel med att även offentliganställda löntagare omfattas av en kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring.

I fjol presenterade en statlig utredare sina förslag om just förändringar av dagens a-kassesystem. Enligt regeringen ”bereds” de förslagen inom regeringen. 

Uppdraget ska delredovisas senast 31 augusti 2023 och slutredovisas senast 15 december 2024. Det är ännu inte klart vem som blir utredare.

Las-uppgörelsen

  • Januariöverenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna innehöll krav på mer flexibelt anställningsskydd. I första hand ville politikerna att arbetsmarknadens parter skulle utforma förändringarna. 
  • Efter många turer landade förhandlingarna fjärde december förra året i att Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal skrev under en överenskommelse som övriga LO ratar. 
  • Överenskommelsen innehåller en del med krav på politiska förändringar, dels ändringar i lagen om anställningsskydd och dels statliga satsningar på nya omställningsmöjligheter, och en del som regleras i avtalstext mellan parterna. Avtalsdelen träder i kraft endast om politikerna uppfyller de krav som parterna riktat mot dem.