För att minska kriminaliteten i förorten vill Liberalerna göra det lättare att vräka folk.

Men inte bara brottslingar ska kunna vräkas.

Om en ungdom gömmer knark hemma ska hela familjen kunna kastas ut på gatan. Med föräldrar och småsyskon. Ut med dem alla.

Inslängt i partiets förortsprogram är det tydliga huvudsyftet med detta underliga förslag att Liberalerna vill visa upp en hårdför attityd. Någon effekt för brottsbekämpningen finns ju inte över huvud taget.

För var finns faktaunderlaget som visar att vräkningar av barnfamiljer minskar kriminaliteten?

Var finns det statistiskt vetenskapliga underlaget?

Naturligtvis ingenstans.

Däremot finns en mängd utredningar, kartläggningar och analyser som visar på den direkt motsatta effekten.

Vill försämra barn

Liberalerna kunde till exempel ha sett till den amerikanske forskaren Raj Chettys studier av uppväxtvillkor, där han följt över tio miljoner amerikaner under mer än 30 års tid.

Han finner ett rakt samband mellan förändrade livsvillkor i barndomen och framtida möjligheter i samhället. Ett barn som får sina livsvillkor förbättrade under skolåren har 30 år senare bättre förhållanden än de kamrater som blev kvar. En flytt åt andra hållet visar i snitt en klart sämre ställning 30 år senare.

Sammanhanget är så spikrakt att Chetty ser en signifikant skillnad bara om flytten har skett vid 8 eller 9 års ålder.

Och Liberalerna vill alltså medvetet försämra för barn som är släktingar till någon som åkt fast för ett brott. Något som de dessutom påstår skulle minska kriminaliteten.

Det är fullständigt nonsens.

Ska vi bränna ner deras villor?

Förslaget är också ett brott mot grundläggande rättssäkerhet. Kollektiv skuld är främmande för varje rättsstat. Du är ansvarig för det du själv gör enligt lagboken, men du ska inte kunna bli straffad för det som din faster gör, eller din morbror.

Denna princip är självklar i varje rättsstat. Men tydligen inte för Liberalerna som vill att Sverige ska bryta mot grundläggande rättsprinciper.

Liberalerna nämner inte heller vad som ska hända med de villaägare i medelklassen vars söner och döttrar är dagens stora konsumenter av droger och därmed drivande för den organiserade kriminalitetens främsta inkomstkällor, narkotikahandeln.

Ska vi vräka hela familjen även hos medelklassen om ett av barnen förvarar kokain i sitt rum?

Ska vi bränna ned deras villor på samma sätt som Liberalerna vill dra undan livsbetingelserna för dem som bor i förorten?

Nej, det vill naturligtvis inte Liberalerna. Partiets vilja att köra över rättssamhället och döma folk för brott de inte har begått gäller endast låginkomsttagare.

Angrip kriminaliteten – inte befolkningen

Liberalerna vill alltså försämra livsvillkoren genom polisiära vräkningar, inte förbättra dem, Och inte bara låta gärningspersonerna ta straffen utan även deras föräldrar och syskon.

Och naturligtvis bara när det gäller familjer i förorten, inte i några medelklassfamiljer. 

Ett högerpopulistiskt försök att kravla sig över riksdagsspärren. På annat sätt går inte att beskriva detta underliga utfall från ett parti som nu lämnat liberalismen långt bakom sig.

Ska vi komma till rätta med gängkriminaliteten måste vi i stället se oss om efter riktiga, konstruktiva förslag. Till exempel de förändringsförslag som regeringens Gängbrottsutredning presenterade i tisdags. Utredningens förslag syftar till att med kirurgisk precision angripa gängkriminaliteten, inte befolkningen.

Dessa förslag ska kopplas till samtidiga insatser för att förbättra, inte försämra, för barn som växer upp.

Men hos ett parti vars rättsvidriga förslag verkar ha tillkommit efter surfande på högerradikala hatsajter är nog lyhördheten för sådana verkliga insatser obefintlig.