Psykisk ohälsa är en vanlig orsak till sjukskrivning bland akademiker. Till exempel utmattningsdepression.

De sjukfallen blir ofta längre än ändra, men trots att rehabilitering kan förkorta sjukskrivningen är det få som får det utrett och beviljat.

Det skriver Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, i en färsk rapport om brister i sjukförsäkringen.

Stöd har minskat dramatiskt

Arbetet har i en granskning av just rehabiliteringen berättat att antalet sjukskrivna som får stöd för arbetsträning via Försäkringskassan har minskat dramatiskt. Och att det ofta går år av sjukdom innan insatserna kommer igång. 

För Arbetet berättade då den tidigare statliga utredaren, Claes Jansson, om de brister han såg under sin tid som utredare: 

– Försäkringskassan ska utreda möjligheten till rehabilitering och återgång i arbete. Men vi såg att de sällan gör det. Och när det görs sker det alldeles för sent.   

I sin rapport lyfter Saco att väntetiden för att få ett första rehabiliteringsmöte med Försäkringskassan på fem år ökat från 200 till 450 dagar i snitt. Och att mötena har blivit färre. 

– Det är oacceptabelt. Sjukskrivna som har god chans att komma tillbaka till sitt arbete där de har sin yrkesidentitet, utbildning och erfarenhet borde få rehabilitering. Om de har blivit utmattade på grund av arbetsrelaterad stress är det främst ett arbetsmiljöproblem. Inte ett skäl för dem att byta yrke när de verkligen behövs i skolan, socialtjänsten eller vården, säger Sacos ordförande Göran Arrius i ett pressmeddelande. 

Försäkringskassan för hård

Försäkringskassans prövning av de här personerna är för hård, menar Saco. Enligt organisationen har myndigheten för stort fokus på att personer ska kunna gå vidare i arbetslivet i stället för att få rehabilitering för jobbet de redan har.

Saco skriver att organisationen länge lyft ”det orimliga i att Försäkringskassan nekar personer inom akademiska bristyrken sjukpenning med hänvisning till omställning till ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden, i ett läge när rehabilitering pågår och det finns en plan för återgång i arbete”. 

Bland Sacos krav nämns att personer med exempelvis utmattningssyndrom måste få hjälp med rehabilitering tidigare. Och att Försäkringskassan behöver förändra sina arbetssätt och prövningar. 

Kartlägga behov tidigare

Arbetet avslöjade nyligen att en kommande statlig utredning vill att Försäkringskassan ska tvingas kartlägga personers behov av rehab tidigare än i dag.

Samtidigt vill utredning att personer som deltar i arbetsträning ska få gå klart den innan Försäkringskassan går in och prövar rätten till ersättning. 

Utredaren, Samuel Engblom, har skrivit på Twitter att utredningen lämnas över till regeringen ”inom kort”. 

Läs också intervjun med ansvarig på Försäkringskassan efter Arbetets granskning.