(Uppdaterad version)

Arbetslösheten fortsätter att minska sedan toppen i juli förra året. I slutet av juni var 1,1 procentenheter, drygt 58 000 personer, färre arbetslösa än ett år tidigare. Enligt Arbetsförmedlingen beror det framför allt på att industrin kommit i gång efter nedgången förra sommaren.

Långtidsarbetslösheten är dock fortsatt hög. Av dem som var inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i slutet av juni hade närmare 189 000 personer varit utan jobb ett år eller mer. Det är nästan 28 000 fler än samma månad förra året.

Flytt norrut möjligt lösning

Ett sätt att öka chanserna till jobb är att flytta dit jobben finns, och i Platsbanken finns just nu över 9000 lediga jobb i Norrland. En undersökning visar också att nästan var tredje svensk, 31 procent, tänka sig eller överväga en flytt till Norrbotten. Undersökningen är gjord av undersökningsföretaget Novus på uppdrag av LKAB.

– Ska vi lyckas med vår stora omställning och framtidssatsning måste vi lyckas attrahera kompetens från både Sverige och andra delar av världen till våra verksamheter i Norrbotten. Därför är det glädjande att så många redan idag ser de stora möjligheterna här, säger Grete Solvang Stoltz, HR-direktör på LKAB, i ett pressmeddelande.

En sammanställning som SVT Norrbotten gjorde i våras visar att LKAB inte är de enda som storsatsar i Norrbotten och Västerbotten under de kommande 20 åren. Det gäller också batterifabriken Northvolt i Skellefteå, stålverket som H2 Green Steel planerar i Boden och HYBRIT; Vattenfall, LKAB och SSAB:s gemensamma satsning på fossilfritt stål. Satsningar som tillsammans kommer att leda till mellan 10 000 och 20 000 nya jobb, enligt Arbetsförmedlingen.

Flera partier öppnar för att införa flyttbidrag

Nyheter

Bara Norhtvolt behöver 3000 personer och företagets tillväxtdirektör, Katarina Borstedt, säger till SVT att de räknar med att 50 procent av arbetsstyrkan till batterifabriken behöver rekryteras från södra Sverige.

Lika många negativa

Men samtidigt som en tredjedel av svenskarna är öppna för en flytt norrut svarar lika många, 32 procent, att de absolut inte kan tänka sig att flytta dit. Kvinnorna är mest skeptiska.

Både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har under våren lyft flyttbidrag som en möjlig morot, men 42 procent av kvinnorna som deltog i Novus-undersökningen svarar att inga pengar i världen kan förmå dem att flytta till Norrland. 29 procent av männen svarar detsamma.

– En bidragande orsak kan nog vara att bilden av arbetsmarknaden här fortfarande är lite förlegad och domineras av traditionella industrijobb. Men verkligheten är en annan. Vårt behov av kompetens är brett och omfattar närmare 200 olika yrken, allt från kvalificerade yrkesarbetare till högutbildade specialister med spets inom IT, miljö och kemi. För att inte tala om alla andra tillkommande behov som följer av utvecklingen i regionen, säger Grete Solvang Stoltz på LKAB.

Naturen lockar i Norrland

  • Mest positiva till flytt är unga mellan 18 och 29 år. Av dem kan 42 procent tänka sig att flytta norrut, medan endast 23 procent i gruppen mellan 50 och 64 år kan det.
  • Det som lockar med att flytta är enligt undersökningen framför allt närhet till naturen. 48 procent av de svarande har uppgett det, medan 43 procent lockas av prisvärt boende, 27 procent av bättre möjligheter att få arbete och 23 procent av möjligheten till bättre balans i livet.
  • Vad som däremot inte lockar är avsaknad av relation till regionen och stora avstånd, vilket 50 procent har svarat. Även mörker och kyla uppger många, 43 procent, som avskräckande faktorer.

Källa: Novus på uppdrag av LKAB