Nyindustrialiseringen fortsätter med full kraft och tiotusentals nya jobb skapas.

Så sammanfattade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) den positiva utvecklingen på jobbfronten i norra Sverige, under en presskonferens i tisdags. 

– Det här är ett bra läge att flytta norrut om man är utan jobb eller om man har lust att ställa om till ett nytt arbetsliv eller nya utmaningar, sade hon.

Anledningen till boomen är att flera bolag satsar på nya projekt och därmed också behöver nyanställa. Ett exempel är batterifabriken Northvolt i Skellefteå som räknar med att behöva rekrytera många söderifrån framöver. 

Enligt Arbetsförmedlingen kommer de olika bolagens satsningar leda till mellan 10 000 och 20 000 nya jobb, något som SVT tidigare rapporterat. På längre sikt handlar det om ännu fler arbeten. Regeringens samordnare för samhällsomställningen i Norrbotten och Västerbotten, Peter Larsson, har uppskattat att runt 100 000 människor behöver flytta norrut till år 2035 för att möta behovet av arbetskraft. 

Med jobb-boomen i norr är frågan om ett flyttbidrag återigen i ropet. Ett bidrag som tidigare fanns men som försvann 2105. 

I maj öppnade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) för att införa ett flyttbidrag. Till SVT sade hon att hon inte utesluter ett sådant. Nu skriver ministern till Arbetet att regeringen har nära kontakt med berörda regioner och kommuner och arbetar på “flera fronter”. “Regeringen utesluter inte att fler åtgärder behövs för att säkra kompetensförsörjningen”. 

Det parti som tydligast tagit ställning för ett flyttbidrag är dock Vänsterpartiet. I juni i år föreslog partiet ett sådant bidrag för att få fler att välja Norrland. Bidraget består av flera delar, bland annat betalning av ungefär tre månadshyror. 

– Det har saknats stöd för det här i riksdagen, men vi hoppas att fler ansluter sig, säger partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Ali Esbati. 

Var tredje öppen för flytt norrut

Nyheter

Sverigedemokraterna är försiktigt positiva till ett flyttbidrag. ”Om en utredning tydligt kan visa att skattemedel gör nytta i sammanhanget är vi inte emot det”, skriver partiets presstjänst i ett mejlsvar. 

Miljöpartiet öppnar för att ett flyttbidrag möjligen kan vara ”en extra insats för att fler jobbsökande ska få upp ögonen för de intressanta jobben i norr”.

Både Moderaterna och Liberalerna säger dock tydligt nej. ”Det är arbetstillfällen, bostadsbyggande, infrastruktursatsningar och bra skolor som kommer att bidra till att människor väljer att flytta norrut i Sverige”, skriver Moderaterna i ett svar till Arbetet. 

”Det finns redan idag fungerande marknadsmekanismer som inte kräver statliga subventioner och lagändringar tillgängliga”, svarar Liberalerna. 

Centerpartiet har inte återkommit med svar till Arbetet men debatterade nyligen med Vänsterpartiet om just flyttbidrag. “Den minnesgoda minns missnöjet i norr när flyttbidrag strösslades för att göra det möjligt för människor i norr att flytta till större städer i sydsverige. Nu är tanken att flyttlassen ska gå omvänd väg och det är principiellt lika fel nu”, skrev riksdagsledamoten Helena Lindahl (C) i tidningen Folkbladet i juni. 

Kristdemokraterna svarar att partiet inte har några förslag om att införa ett statligt flyttbidrag. ”Rörlighet på arbetsmarknaden är viktigt, vilket dock redan idag återspeglas i exempelvis villkoren för arbetslöshetsförsäkringen. Därtill kan arbetsgivare idag bidra till flyttkostnaderna, vilket inte förmånsbeskattas”, skriver partiet. 

Flyttbidrag splittrar partierna

Moderaterna – nej

Liberalerna – nej

Centerpartiet – nej

Kristdemokraterna – nej

Sverigedemokraterna – kanske

Vänsterpartiet – ja

Socialdemokraterna – kanske

Miljöpartiet – kanske

Det gamla flyttbidraget

  • Fram till 2015 fanns ett så kallat flyttningsbidrag. Det var egentligen tre bidrag: ersättning för resa och logi, ersättning för bohagstransport och pendlingsstöd. Arbetsförmedlingen beviljade bidraget. 
  • Flyttningsbidrag kunde bara lämnas till den som var arbetslös eller riskerade att bli det. Samt inte bedömdes kunna få arbete på hemorten.
  • Ersättning för bohagstransport kunde ges för den faktiska kostnaden men aldrig mer än 20 000 kronor per tillfälle.

Källa: Arbetsförmedlingen