Det tillfälliga undantaget bryter ett könsmönster bland människor som är sjukskrivna.

Det handlar om den ändring som regeringen infört i sjukförsäkringen i sviterna av pandemin.

Den som får sjukpenning och väntar på vård eller rehabilitering, till exempel en operation, som blir uppskjuten på grund av pandemin, slipper prövningen mot ”normalt förekommande arbete” vid gränserna 180 och 365 dagar.

Det här föreslås nu bli förlängt och fortsätta gälla 2022 ut.

Ett undantag som nyttjas av lika många män som kvinnor. Vilket därmed bryter ett mönster hos sjukskrivna.

Flera kvinnor än män är sjukskrivna och får sjukpenning från Försäkringskassan.

I april i år låg det så kallade sjukpenningtalet för kvinnor på 11,9 dagar i snitt per år. Och 6,5 för män. Men här är siffrorna mer jämnt fördelade mellan könen.

– Undantaget används främst vid sjukdomar i rörelseorgan och skador. Och den typen av förseningar drabbar ganska jämnt mellan kvinnor och män. Det används ju väldigt lite för psykiatriska diagnoser där kvinnor är överrepresenterade, säger Anja Folkesson, avdelning Analys och Prognos på Försäkringskassan.

Under förra året var det 550 personer som använde sig av undantaget.