REPLIK. I en artikel på Arbetets debattsida nyligen verkar Oscar Sjöstedt och Magnus Persson vara skeptiska till statliga stöd.

Men vi minns Sverigedemokraternas förslag till krisåtgärd i höstas – en statlig engångsutbetalning på 10 000 kronor till alla, helt utan krav på motprestation.

Detta till en kostnad på 82 miljarder kronor! Ingen tackar väl nej till 10 000 kronor rakt i plånboken, men vi socialdemokrater föredrar att människor får ett jobb och en lön.

Det är just därför vi satsar på den aktiva arbetsmarknadspolitiken, för att fler ska komma i arbete och bidra till vår gemensamma välfärd. 

Arbete ger frihet, självbestämmande och gemenskap. Och vi är många som jobbar i Sverige.

Vi har EU:s högsta sysselsättningsgrad. Om Sverige skulle ha samma sysselsättningsgrad som resten av EU hade nästan 500 000 färre gått till jobbet.

Trots pandemin var sysselsättningsgraden fortfarande högre 2020 jämfört med när Stefan Löfven tillträdde som statsminister 2014. Vi gick in i krisen med ett starkt utgångsläge.

Under våren har Sverigedemokraterna också velat skära i bidrag och sänka arbetsgivaravgifter. Blir nästa steg att haka på Moderaterna i attackerna på a-kassan?

Eva Nordmark, Åsa Westlund och Anna Johansson

Men ännu är klyftan mellan inrikes och utrikes födda på arbetsmarknaden alltför stor.

Att fortsätta stärka integrationen är en av de viktigaste uppgifterna för denna regering och för den kommande. Etableringstiden har halverats sedan vi kom till makten.

Vi har högre sysselsättning bland utrikes födda kvinnor än resten av EU, och till och med högre än bland inrikes födda kvinnor i många EU-länder. Detta ska vi bygga vidare på. 

Därför fortsätter vi satsa på de åtgärder som vi vet av forskning och erfarenhet ger resultat – förmedlingsinsatser, subventionerade anställningar, arbetsmarknadsutbildning, osv.

Vi bygger också ut möjligheterna till utbildning för framtidens jobb, genom hela livet och när man blir arbetslös.

Detta stöd till arbetslösa att hitta jobb och till arbetsgivare att hitta arbetskraft skulle kollapsa om Sverigedemokraternas förslag till fortsatta nedskärningar i arbetsmarknadspolitiken skulle bli verklighet. 

Vi har haft den allvarligaste situationen på svensk arbetsmarknad i modern tid.

I det läget vill Sverigedemokraterna alltså fortsätta den slakt på arbetsmarknadspolitiken som man inledde när man röstade igenom Moderaternas och Kristdemokraternas budget 2019.

Räkningen kommer hamna hos kommunernas försörjningsstöd.

Under våren har Sverigedemokraterna också velat skära i bidrag och sänka arbetsgivaravgifter. Blir nästa steg att haka på Moderaterna i attackerna på a-kassan?

Vi har inte råd med en så arbetarfientlig och integrationsfientlig politik.