– Det är ju paradoxalt att jag ska få sänkt lön för att företaget tecknar kollektivavtal, säger cykelbudet Ivar Högblom som nyss fick sitt uppsägningsbesked efter att sagt nej till avtalet som skulle ha halverat hans lön.

När Transport tecknade kollektivavtal med matbudsföretaget Foodora sågs det som en stor seger för den svenska modellen. För första gången reglerades villkoren för ett gig-företag.

Nu visar det sig att kollektivavtalet försämrar villkoren för ett antal bud – de som jobbat länge. 

Företaget vill att alla anställda ska ha samma villkor, enligt det nytecknade kollektivavtalet. Därför vill man skriva om anställningsavtalen med samtliga bud, omkring 3 000 personer. Den som inte skriver på blir uppsagd.

Ivar Högblom har jobbat som cykelbud i fem år. Han och ett 40-tal av hans kollegor som också jobbat länge har en äldre lönemodell som ger mer pengar på helgerna än i kollektivavtalet.

– Vi förlorar upp till halva timlönen om vi skriver på avtalet. Det är trist att de tar avtalet som en förevändning att sänka lönerna för oss som varit lojala mot företaget, cyklat i ur och skur, ibland i 25 minusgrader. Jag har brutit både nyckelben och revben för Foodora, säger han.

Enligt Lars Karlsson, ombudsman på Transport i Stockholm, är ersättningen densamma på vardagar, men från klockan 17 på fredagar och resten av helgen blir det stor skillnad. 

I kollektivavtalet är lönen då 90 kronor i timmen plus 20 kronor per leverans. Företaget räknar med att varje bud snittar på tre leveranser i timmen vilket ger en timpeng på 150 kronor.

De som går på den äldre lönemodellen får ingen grundlön på helgen men 75 kronor per leverans, vilket alltså ger ett snitt på 225 kronor i timmen.

– Men det är många av de rutinerade som ofta kommer upp i fyra leveranser i timmen, säger Ivar Högblom.

Det skulle innebära en ersättning på 300 kronor i timmen, alltså nästan dubbelt så mycket som kollektivavtalet ger.

Ivar Höglund jobbar extra som cykelbud, bara på helger, 10 timmar i veckan. Det innebär att han skulle förlora mellan 3 000 och 5 000 kronor varje månad på det nya avtalet.

Att hans avtal inte ger någon garanterad timlön ser han inte som något problem.

– På helgerna finns det alltid jobb, så det är bara att ta så många pass man klarar av.

Är det inte rimligt att alla går på samma avtal?
– Det är jättebra att de tecknat kollektivavtal, men det finns ingen anledning att se det som ett tak. Finns det bättre villkor borde de gälla.

Den som vägrar skriva på det nya avtalet blir alltså uppsagd på grund av arbetsbrist.

Enligt Lars Karlsson på Transport finns det en skrivning i kollektivavtalet som säger att företaget inte får sänka några löner. Vilket han påpekat för Foodora.

– Vi kommer att driva det här som ett kollektivavtalsbrott. Jag tror att Foodora är berett att betala ett skadestånd till oss, men det hjälper ju inte medlemmarna som tackar nej.

Det beror på det som han betraktar som en lucka i las, lagen om anställningsskydd.

Arbetsgivaren har rätt att säga att en tjänst inte finns kvar och erbjuda en annan tjänst i stället, även om villkoren är sämre. Tackar man nej till den nya tjänsten kan man bli uppsagd på grund av arbetsbrist.

– Det är konstigt, det är ju exakt samma arbetsuppgifter men med lägre lön. Dessvärre så tillåts det ändå i den rättspraxis som vuxit fram i Arbetsdomstolen. 

Han har blivit kontaktad av flera upprörda medlemmar som inte vill skriva på avtalet. Även om det bär honom emot är hans råd ändå att skriva på, annars är risken stor att de blir uppsagda.

– Vi kommer driva eventuella uppsägningar så långt det går, men jag har inte så stora förhoppningar, säger Lars Karlsson.

Men Ivar Högblom följde alltså inte Lars Karlssons råd.

– Jag tackade nej. Det känns inte rimligt att jobba för halva lönen.

Han kommer att ändå fortsätta cykla, men för någon annan.

– Det är ett jättebra extrajobb att ha när man pluggar.

Arbetet har utan resultat sökt Foodora för en kommentar.

Till Svenska Dagbladet skriver logistikchefen John Denbratt att: ”Vi har erbjudit alla anställda cykel- och mopedbud fortsatt anställning under samma kollektivavtalsenliga villkor, 300-400 kr per timme för ett fåtal personer är inte hållbart sett till det faktiska leveransarbetet som utförs”.