”Jag föll när jag var på väg till en brukare. Det var is och snö på vägen som jag gick på.”

”Jag ramlade över en dammsugarsladd.”

”Jag trampade snett på lastbryggan och trillade ner i marken.”

Att man tappar balansen, halkar eller snubblar – alltså helt enkelt faller på något sätt, är det absolut vanligaste sättet att skada sig på jobbet.

Det visar en ny rapport från AFA försärking om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro under 2019.

– Fallolyckor utgör en dryg tredjedel av alla allvarliga arbetsolyckor. Bland kvinnor är fallolyckor vanliga inom vård- och omsorgsyrken och då särskilt fall i samma nivå. För män sker de flesta fallolyckor inom betong-, bygg- och anläggningsarbete och metall- och övrigt industriellt arbete, säger Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen på Afa Försäkring i ett pressmeddelande.

Allra vanligast är det att man helt enkelt ramlar utomhus.

Kanske när man som hemtjänstanställd är på väg till en brukare en isig vinterdag. Hela 12 procent av de allvarliga olyckorna är just sådana händelser.

Och även om det kanske inte låter så dramatiskt kan det få stora konsekvenser för den som råkar illa ut.

Hela 41 procent av de allvarliga arbetsbladsolyckorna där personer ramlade utomhus ledde till ”medicinsk invaliditet”, enligt AFA. Det innebär att personen fått någon form av bestående problem på grund av skadan.

Enligt rapporten ökade det totala antalet allvarliga arbetsplatsolyckor något under 2019 i förhållande till den arbetande befolkning.

– Vår tolkning är att den ökningen av antalet allvarliga skador per 1 000 sysselsatta främst är ett resultat av ett ändrat anmälningsbeteende hos skadedrabbade, så det innebär inte att det blivit farligare att gå till jobbet, säger Anna Weigelt.

Lista: Så skadar man sig på jobbet

Listan visar de vanligaste orsakerna till allvarliga arbetsplatsolyckor under 2018 och 2019.

Källa: AFA Försäkring