För varje vecka får allt fler möjlighet att vaccinera sig mot covid-19.

Men för den med ett pressat schema kan det vara svårt att få in den efterlängtade vaccinationen i livspusslet.

Arbetet har kontaktat Sveriges tre största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö och frågat om anställda får vaccinera sig på betald arbetstid.

Svaret i Stockholm blir ja, men med förbehåll. Det är tillåtet om ingen annan tid är möjlig och om man stämmer av i förväg med chefen.

”I de fall ingen annan tidpunkt är möjlig, uppmanas förvaltningar och bolag möjliggöra för medarbetare att vaccinera sig på betald arbetstid. Vaccinationsbesök på arbetstid måste ske på ett sådant sätt att det fungerar för verksamheten. Den som funderar på att boka vaccination på arbetstid måste därför stämma av med sin chef om vad som gäller på just den arbetsplatsen”, skriver Stockholms stads presstjänst i ett mejl till Arbetet.

Också i Malmö får anställda vaccinera sig på betald arbetstid.

– Vi har en stadsövergripande policy att det är möjligt att vaccinera sig på arbetstid, säger Alma Tabak, pressansvarig i Malmö.

Det samma gäller i Göteborg.

– Alla medarbetare får vaccinera sig på betald arbetstid, säger Christina Terfors, pressansvarig på Göteborgs stadsledningskontor.

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, finns det inga rättigheter i varken lag eller avtal om att anställda får vaccinera sig på betald arbetstid. De ser dock positivt på att möjligheten ges.

”Det finns ett stort samhällsintresse i att stoppa spridningen av Covid-19. SKR förordar därför en generös inställning från arbetsgivarnas sida till att låta personal inom kontaktyrken få vara lediga med lön för att vaccinera sig”, skriver SKR på sin hemsida.