I januari i år presenterade Arbetsförmedlingens tidigare generaldirektör Mikael Sjöberg sin utredning på uppdrag av regeringen för att se över myndigheternas gemensamma arbete mot att stävja arbetslivskriminalitet. 

I arbetet mot arbetslivskriminalitet har myndigheterna brustit i sina relationer till arbetsmarknadens parter, konstaterade Mikael Sjöberg i sin utredning. 

– Vi bedömer att myndigheterna inte fullt ut lyckats skapa relationer till de fackliga och arbetsgivarorganisationerna. Det här är ett område där man har att vinna på goda relationer med arbetsmarknadens parter, sa Mikael Sjöberg i samband av att utredningen presenterades. 

Därför bjuder i dag arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) tillsammans med justitieministern Morgan Johansson (S) och inrikesminister Mikael Damberg (S) samt myndigheterna i samverkan mot arbetslivskriminalitet in arbetsmarknadens parter för samtal.

Man skriver i sin inbjudan till arbetsmarknadens parter att man vill samtala om den lägesbild och de förslag som finns i utredningen, samt föra en diskussion kring behovet kring ytterligare åtgärder för att bekämpa arbetslivskriminalitet. 

Myndigheterna i samverkan mot arbetslivskriminalitet

Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket
Ekobrottsmyndigheten
Försäkringskassan
Jämställdhetsmyndigheten
Migrationsverket
Polismyndigheten
Skatteverket