634 miljoner kronor. Så mycket mer pengar vill regeringen lägga på arbetsmarknadspolitiska program och insatser.

Det framgår av den vårändringsbudget som presenterades på regeringens hemsida på torsdagsmorgonen.

Den största delen av de pengarna, 448 miljoner, ska gå till så kallade matchningstjänster, extratjänster och introduktionsjobb för att mota den stora ökningen av långtidsarbetslösa som Arbetet och andra medier rapporterat om i veckan.

Den största delen av den återstående summan ska användas för att hjälpa unga som står långt ifrån arbetsmarknaden till jobb, bland annat genom att öka möjligheten till sommarjobb.

Samtidigt som Arbetsförmedlingen får mer pengar att röra sig med i sin programverksamhet, minskar också deras budget i det som ligger utanför de specifika programmen.

Myndigheten får klara sig på 5 miljoner kronor mindre i förvaltningskostnader än beräknat. Det är pengar som används till exempelvis lokaler och anställd personal.

Regeringen anser att besparingen inte kommer att påverka verksamheten.

Flera av de mindre myndigheterna på arbetsmarknadsområdet får också mindre pengar att röra sig med genom vårändringsbudgeten. Arbetsdomstolen, Medlingsinstitutet och den nya Myndigheten för Arbetsmiljökunskap ska spara 500 000 kronor vardera.

Orsaken till besparingarna kan på ytan tyckas något märklig. Det handlar nämligen om att den schweiziska francen har blivit dyrare då svenska kronan försvagats under året.

Det innebär att Sveriges inbetalningar till FN-organet ILO blivit tre miljoner dyrare. Pengar som delvis alltså tas från de tre mindre myndigheterna.