Den stora mängden personer som blev arbetslösa i pandemins början har nu varit utanför arbetsmarknaden i tolv månader eller börjar närma sig gränsen för långtidsarbetslöshet.  

I mars hade 182 000 personer varit utan jobb i ett år, under aprils två första veckor ökade de siffrorna med ytterligare 5 000 personer.

Enligt Arbetsförmedlingen kan mer än 200 000 personer nå gränsen för långtidsarbetslöshet under 2021.

– De som nu blir långtidsarbetslösa har i många fall både utbildning och aktuell arbetslivserfarenhet. Deras möjligheter till arbete har påverkats av att pandemin snabbat på strukturomvandlingen. Alla jobb som försvunnit i krisen kommer inte tillbaka och många människor kan behöva ställa om till andra arbeten, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Annika Sundén ser samtidigt en viss ljusning. Arbetslöshetsnivån ser ut att bli lägre för 2021 än tidigare bedömningar och landa på runt 8,3-8,5 procent.

– En förklaring är att arbetsmarknaden kom igång igen under andra halvan av förra året, bland annat genom att industrin har kommit igång och regeringens krispaket, säger Annika Sundén.

Man ser nu att de som går tillbaka i arbete är främst de som redan stod nära arbetsmarknaden. De som redan var arbetslösa eller blev det i pandemins början har mycket svårare att få jobb.

– Det är fortsatt viktigt att vi riktar tidiga insatser till arbetslösa för att som riskerar långtidsarbetslöshet samtidigt som vi fokuserar ytterligare på insatser för de som redan är långtidsarbetslösa. Centralt för vägen ur långtidsarbetslöshet är att vägleda och motivera till kompetensutveckling liksom insatser som ökar arbetssökandes kontakt med arbetsmarknaden, säger Maria Mindhammar, Arbetsförmedlingens generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Långtidsarbetslösa är en spridd grupp och det är varierat vad för typ av åtgärder och stöd som behövs.

Insatser som nystartsjobb, introduktionsjobb, yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola och vanliga studier kan vara aktuella.

För de som redan var långt från arbetsmarknaden behövs ofta en kombination av insatser.

Arbetsmarknaden i mars 2021

Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2020.

  • 8,4 procent var inskrivna som arbetslösa (7,6). Sammanlagt 440 261 personer (388 492). 
  • 11,1 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (9,8). Sammanlagt 57 794 ungdomar (51 032).  
  • 208 858 personer var öppet arbetslösa (216 696). 
  • 231 403 personer deltog i program med aktivitetsstöd (171 796).  
  • 34 141 personer anmälde sig som arbetslösa (54 548). 
  • 39 607 personer fick arbete (27 489). 
  • 2 932 personer varslades om uppsägning (42 415). 

Källa: Arbetsförmedlingen