Ständigt tillgängliga, med mardrömmar om jobbet. Avtal som gör att övertidsersättning uteblir.

Stress och en känsla av otrygghet. Tidigare anställda personliga assistenter på brukarkooperativet JAG vittnar om dåliga villkor. 

JAG har haft en hög svansföring i att stärka funktionsnedsattas rättigheter. Organisationen har de senaste åren varit en tongivande röst mot förslag som innebär nedskärningar i assistansen.

Men när det gäller de personliga assistenter som är anställda inom verksamheten verkar det vara mindre nogräknat. 

Den tidigare anställda Johanna Olsson berättar om hur det fungerade när hon under en period var arbetsledare. Det var då hennes uppgift att fylla alla hål som uppstod i bemanningen.

Något som i hennes arbetsledaravtal poängterades var ett ”ideellt uppdrag”. I uppdraget ingick typiska chefsuppgifter som arbetsledning, rekrytering och introduktion av nyanställda.

Men det gav bara några kronor extra i timmen. 

När Arbetet låter arbetsrättsjuristen Mattias Af Malmborg granska avtalet skräder han inte orden: ”Det här är arbete, punkt. Sedan kan JAG kalla det vad de vill. Då ska det utgå lön, mertid och övertid enligt kollektivavtalet.”

Han menar alltså att företaget bryter mot kollektivavtalet.  

Personliga assistenter förtjänar bättre arbetsmiljö och villkor. Och de borde få slippa arbetsgivare som smiter från sitt ansvar

Yonna Waltersson

Personliga assistenter är en utsatt yrkeskår. I en statlig utredning från förra året framkom att stora brister finns i arbetsmiljön och de villkor som råder för personliga assistenter.

Många har mycket kort uppsägningstid och det finns ofta otydlighet kring vem som bestämmer och har arbetsledaransvar.

Att förbättra villkoren är en mycket viktig uppgift framåt. 

JAG har 4 000 anställda personliga assistenter. De bär alltså ett tungt arbetsgivaransvar och har möjlighet att påverka villkoren för många som är verksamma i branschen.

Det är hög tid att de tar det ansvaret. Precis som att man är en stark röst för brukares rättigheter och villkor borde man kunna vara ett föredöme för dem som är anställda i branschen och därmed sätta press på andra aktörer.

Tyvärr saknas det ju inte skamlösa aktörer i denna sektor.  

Personliga assistenter förtjänar bättre arbetsmiljö och villkor. Och de borde få slippa arbetsgivare som smiter från sitt ansvar.