Det pågår ett intensivt arbete i den socialdemokratiska folkrörelsen runt om i landet.

Ett år i en pandemi och ett och ett halvt år kvar till valet. Vi utvecklar vår politik för att ha de bästa svaren på hur vi bygger landet efter pandemin.

Vi står inför flera vägval efter krisen: Hur förstärker vi välfärden? Arbetsmarknaden? Hur tar vi hand om den ökade ohälsa och utsatthet som är en följd av pandemin? Eftersläpningen inom vården? Hur bygger vi ett jämlikt samhälle efter en kris som ökat ojämlikheten? 

Det bubblar av politiska diskussioner och reformlusta i vårt parti. Just nu skrivs och behandlas tusentals motioner inför höstens kongress.

Vi socialdemokrater ser att behovet av gemensamma lösningar är större än på mycket länge, därav också behovet av socialdemokrati. 

Mot oss står ett oprövat och ostadigt regeringsalternativ på den yttersta högerkanten.

Att öppna dörren för högerextrema krafter är ett historiskt steg Moderaterna är på väg att ta. Det är ett steg som Sverige, svensk demokrati och svenska löntagare inte har råd med. 

Jag menar att vi måste blicka både bakåt och framåt för att hitta svaren till hur vi bygger landet. Ja, vi har gjort det förr – med bostäder och infrastruktur, med generell välfärd för alla och breda jämställdhetsreformer.

Nu ska vi göra det igen med lösningar anpassat efter dagens samhälle – vi ska stärka och rusta en välfärd där marknadskrafterna fått för stort spelrum för länge.

Ordning och reda och höjd beredskap måste gå före kortsiktiga näringslivsinspirerade lösningar i välfärden. Satsningar på kvaliteten och personalen före vinstjakten. 

Ett starkt mandat för socialdemokratisk politik kräver ett starkt parti med levande idéutveckling, högt i tak och folkrörelseverksamhet som engagerar många

Lena Rådström Baastad

Vi ska också se till att de som drabbats särskilt av krisen – de vars utsatthet ökat, de vars jobb försvunnit och de som stått i frontlinjen – får ett bra stöd av samhället att komma tillbaka.

Det är viktigt för att inte tappa i jämställdhetsarbetet, för vi vet att unga tjejer mått särskilt dåligt, att mäns våld mot kvinnor ökat och att kvinnor i arbetaryrken upplevt störts och flest problem kopplade till sin arbetssituation. 

Vi ska fortsätta att bekämpa både den grova organiserade brottsligheten och stöket och ordningsstörningarna. Du har rätt till trygghet i vardagen oavsett var i landet du bor. 

Sist men inte minst – jag vore väl inte socialdemokrat om jag inte lyfte fram industrin.

Lika avgörande som industrin var för bygget av folkhemmet, lika avgörande är den när vi ska ställa om till världens första fossilfria välfärdsland.

För just nu görs stora industrisatsningar i landets nordligaste delar med flera tusen nya jobb som följd. Satsningar som sätter Sverige i förarsätet i den globala klimatomställningen.

Som möjliggörs av socialdemokratisk klimatpolitik som skapar jobb, tillväxt och framtidstro i hela landet.

Ett starkt mandat för socialdemokratisk politik kräver ett starkt parti med levande idéutveckling, högt i tak och folkrörelseverksamhet som engagerar många. I den riktningen har vi tagit flera viktiga steg under de senaste åren. 

Just nu genomför vi den mest ambitiösa reformagendan i vårt parti i modern tid, där vi stärker den lokala folkrörelseverksamheten som är grunden i partiet – s-föreningarna och arbetarekommunerna.

Vi genomför framtidsrådslag i hela landet för att utveckla vår politik. Vi fortsätter att stärka partiets röst i debatten vid sidan av det samarbete vi ingår i med januaripartierna.

Vi har utmaningar, inte minst gällande det parlamentariska läget. Vi har behövt ge och ta som man gör i förhandlingar.

Men vi har lyckats bryta den blockpolitik som varit så skadlig för Sverige och vi har genomfört historiska satsningar på välfärden, på tryggheten och på klimatet trots en högermajoritet i riksdagen.

Är vi nöjda? Nej det är vi inte. 

Vi ska fortsätta bygga landet. Det är en stor uppgift och just därför är den så passande för vårt parti.