De båda lärarfacken, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund, sade före jul upp det nuvarande avtal som gäller för lärare som jobbar på kommunala skolor.

Sedan början av året har de förhandlat med motparten, Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Under natten till skärtorsdagen löpte avtalet ut.

Men parterna är inte överens. Det skär sig både i frågan om lönestrukturer och arbetsmiljö.

Nu förlängs det gamla avtalet, med en vecka i taget. Kommer parterna inte överens kallas medlare in. Är man fortfarande inte överens kan varsel om konflikt bli aktuellt.

Avtalat omfattar cirka 200 000 anställda.