I dag på internationella kvinnodagen uppmärksammar Arbetet Global skillnader mellan män och kvinnor.

Varje timme under arbetsdagen ger vi en bild på Twitter över de olikheter som fortfarande finns mellan könen relaterat till framförallt arbetsmarknad och utbildning.

Den globala medellönen ökar succesivt år för år men fortfarande har män nästan en dubbel så hög medellön än kvinnor.

Kvinnors medellön – hälften av männens

Endast 47 procent av alla kvinnor i världen räknas till den samlade globala arbetskraften. Motsvarande siffra för män är 74 procent.

Under pandemin har kvinnors arbete i hemmen ökat, visar en undersökning från FN som gjordes i 40 länder under hösten. Enligt rapporten riskerar en generation av jämställdhetsarbete att raderas ut på grund av coronakrisen. Redan tidigare utförde kvinnor tre gånger mer obetalt arbete i hemmen än män, men den andelen har nu ökat.

Det betyder att färre kvinnor också har haft möjlighet att ansluta sig till arbetskraften under året som gått.

Dessutom har fler kvinnor än män drabbats av arbetslöshet under denna ekonomiska kris. Textilindustrin, detaljhandeln liksom hotell- och restauranger har drabbats hårt av nedstängda samhällen och gjort många kvinnor arbetslösa.

Män styr världens största bolag

Världen har fått några fler kvinnliga presidenter och regeringschefer de senaste åren men fortfarande är det bara 22 av 196 länder som har kvinnligt styre, enligt UN Women.

Ännu sämre ser könsfördelningen ut om man tittar på världens 500 största bolag. Endast 13 av dessa, 2,6 procent, leddes i fjol av en kvinnlig vd, enligt affärstidningen Fortune. Det var en kvinna färre än året dessförinnan.

I fjol var även första gången på sex år som endast vita kvinnor fanns representerade bland de 500 största företagen.

I styrelserummen är det också männen som dominerar. Flera undersökningar visar att det globala genomsnittet för kvinnor på styrelseposter är cirka 20 procent.

Först år 2276 väntas jämställdhet uppnås på arbetsmarknaden globalt, enligt en rapport som den schweiziska stiftelsen Världsekonomiskt forum presenterade 2019.