Jobba hemma om du kan och håll avstånd till andra människor.

Budskapet som trummats in av Folkhälsomyndigheten under pandemiåret har varit omöjligt att följa för de omkring 60 000 förskollärarna i Sverige.

– Social distans är totalt omöjligt i förskolan. Att jobba med barn bygger ju på närhet och trygghet. Men det är också svårt att hålla distans till sina kollegor på arbetsplatsen i och med att man jobbar så nära barnen, säger förskolläraren Pia Rizell.

Hon jobbar på en förskola i Vivalla i Örebro, men är också ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse.

Arbetet intervjuade Pia Rizell för nästan ett år sedan, i början av april förra året.

Då hade pandemin precis vällt in över Sverige och många i förskolan var oroliga för både sin egen och sina anhörigas hälsa.

– Jag skulle nog säga att oron om att bli smittad fortfarande kvarstår, säger Pia Rizell i dag.

Hon lyfter att budskapen gällande hennes yrkesgrupp har varit otydliga under året, och vissa otydligheter finns kvar i dag. Ett exempel är munskydden.

– Det har det varit lite otydligt om man får bära munskydd eller skyddsutrustning på förskolor. Det finns ju många kommuner som har sagt att man inte får bära munskydd. Och en del som sagt att man får göra det om man känner sig otrygg.

Pressen har också blivit större på personalen, med fler arbetsuppgifter som utökad städning, samtidigt som bemanningen stundtals varit tunn.

Inte bara på grund av sjukdom utan också på grund av rädslan att ta in vikarier som hoppar mellan olika förskolor.

– Många medlemmar i Lärarförbundet som jag pratar med säger att det har varit svårt att få tag på vikarier. Vi hade en period när vi hade stor oro i arbetslaget över om vi ens skulle ta in vikarier som kanske varit nån annanstans.

Pia Rizell menar att kraven på förskollärarna måste anpassas under pandemin. Ett exempel är utvecklingssamtalen som enligt skollagen ska ske en gång om året, men på många håll infaller oftare, exempelvis en gång i halvåret.

– Att vi som är akademiskt utbildade faktiskt kan göra bedömningen vilka barn vi verkligen behöver hålla samtal med och vilka som vi kan skjuta fram och i stället nöja oss med den dagliga kontakten i samband med hämtning och lämning.

När tredje vågen av smittan nu kan vara på väg vill Pia Ritzell och Lärarförbundet att yrkesgrupper som hennes, som varken kan jobba hemma eller distansera sig från andra, prioriteras i vaccinationsordningen.

– Man har hela tiden har pratat om att vi är samhällsbärande och att man ska hålla förskola och skolor öppna.