Sveriges förskolor håller öppet som vanligt under coronakrisen. Men sjukfrånvaron bland personalen är stor, och många känner oro för att gå till jobbet.

Pia Rizell är förskollärare och förbundsstyrelseledamot i Lärarförbundet. Hon säger att det i vissa storstadsområden inte är mer än 20 procent av ordinarie personal på plats.

– I den kontakt jag har med våra medlemmar är många oroliga för att de tillhör en riskgrupp, eller för att dra hem smitta till anhöriga. Vi är väldigt utsatta, eftersom social distansering är omöjligt i förskolan. I vår profession ingår det att ge trygghet och närhet, och vi har ofta stora barngrupper med barn och vuxna på liten yta, säger hon.

Vissa förskolor har ställt om för att ha så mycket av verksamheten som möjligt utomhus.

– Det fungerar bra om ordinarie personal är på plats, men annars finns det risk att säkerheten brister. Ett annat problem är vikariesituationen. Kommunerna vill undvika att flytta runt personal, som annars riskerar att bli supersmittspridare, säger Pia Rizell.

Hon uppmanar föräldrar att följa riktlinjerna om att barn med symtom ska hållas hemma, vilket inte alla gör.

– Det är en svår situation. Vi ser att det uppstår diskussioner när personal och vårdnadshavare gör olika bedömningar. Särskilt när det gäller riktlinjen om att barnet ska vara hemma 48 timmar efter det senaste symtomet. Där är det viktigt att vi har en rak och tydlig kommunikation och tar stöd av rektor om det uppstår oenighet.

Lärarförbundet kräver nu att regeringen inför en smittskyddspenning, som gör det möjligt för friska personer som tillhör en riskgrupp att stanna hemma från arbetet.  

– Det är en jätteviktig del. Vi förskollärare har ingen möjlighet att jobba hemifrån eller isolerat.

Pia Rizell lyfter fram att det kommer in fler orosanmälningar för barn som inte är i förskolan, och att det därför är extra viktigt att verksamheten kan fungera i krissituationer.   

– Det visar hur viktig förskolan är i samhället och i barnens vardag. Att de kan komma hit där allt är normalt, få svar på frågor och vara med sina vänner. Vi blir en paus när allt är upp och ned, säger hon.