Inte sedan andra världskriget har vi sett ett så stort fall i världsekonomin som under förra året.

Många företag tappade mycket snabbt sina kunder. Många anställda blev av med sitt jobb. För att möta krisen har regering och riksdag satsat totalt 374 miljarder kronor för att rädda liv och ekonomi. Det är historiska belopp. 

Stöden har också gjort stor skillnad. Nära 600 000 svenskar har varit korttidspermitterade. De har kunnat behålla jobb och inkomst i stället för att riskera att bli arbetslösa.

Företag har samtidigt kunnat behålla värdefull personal genom krisen. Företag har också fått andra stöd.

Det handlar om stöd till de företag som förlorat mycket i omsättning, riktade hyresstöd för företag i utsatta branscher och totalt över 900 miljarder kronor i garantier och lån.

Den politiska samsynen runt stöden till jobb och företag har varit stor. 

Samtidigt är det något som skaver i mig.

Det skaver att det krävdes en pandemi med krisande företag för att Moderaterna skulle börja prata om ekonomisk trygghet.

Det skaver att Moderaterna driver på för trygghet för företagare men samtidigt säger nej till en starkare a-kassa för löntagare. Det skaver att de också säger nej till en starkare sjukförsäkring för de som drabbas av sjukdom.

Efter den här krisen hoppas jag att fler är intresserade av en rejäl diskussion om hur vi stärker det ekonomiska skyddet för alla i vårt land. Ingen väljer att drabbas av covid-19.

Lika lite väljer man att bli sjuk i något annat eller att bli långtidsarbetslös. Att dessutom bli fattig på kuppen när man drabbas av arbetslöshet eller sjukdom gör det inte lättare att komma in i samhället igen.

Coronakrisen har gjort att fler upptäckt de brister som finns i vårt samhälle. Omsorgen om våra äldre behöver stärkas.

Det skaver att Moderaterna driver på för trygghet för företagare men samtidigt säger nej till en starkare a-kassa för löntagare. Det skaver att de också säger nej till en starkare sjukförsäkring för de som drabbas av sjukdom

Åsa Westlund

A-kassan behöver bli den trygga omställningsförsäkring som den ska vara. Sjukförsäkringen behöver vara en trygghet för den som drabbas av sjukdom.

Ändå ser vi nu svart på vitt att Moderaterna prioriterar en sämre a-kassa, en sämre sjukförsäkring och mindre pengar till välfärden.

Samsynen är fortfarande stor om att vi ska rädda livskraftiga företag. Men det är förvånande att Moderaterna inte ser det hur ologisk deras egen politik är.

Företagare som drabbas ska ha bättre stöd, men löntagare som drabbas ska enligt Moderaterna ha sämre stöd.

Sjukförsäkringen ska förbättras så att fler kan behålla sjukpenningen efter 180 dagar, men enligt Moderaterna ska detta enbart gälla de med covid-19 diagnos, inte de som drabbats av exempelvis cancer.

Det är faktiskt helt ologiskt. 

Den moderatledda regeringens agerande under finanskrisen slog hårt mot jobb och välfärd. Arbetslösheten ökade samtidigt som tryggheten minskade.

Tyvärr gjorde det att stora grupper hamnade utanför arbetsmarknaden under lång tid. Det gjorde också att kommuner och regioner tvingades skära ned på välfärden.

Den socialdemokratiska krispolitiken ser annorlunda ut.

Vi ser det som både ansvarsfullt och bra att staten nu går in med stora stöd för att rädda jobb och företag.

Men vi satsar också på välfärden och på trygghet för löntagare genom en starkare a-kassa och en mer rättvis sjukförsäkring. Det är både ekonomiskt smart och mer rättvist. 

Sverige behöver människor som vet att samhället finns där om de skulle misslyckas.

Trygga människor vågar mer. De vågar starta företag, byta jobb eller vidareutbilda sig.

Jag hoppas att krisen gör att också Moderaterna inser detta.