”Ett banbrytande steg för hela gig-ekonomin i Sverige men också Europa.”

Så kommenterade Transports ordförande Tommy Wreeth att hans fackförbund, efter långa förhandlingar, till sist tecknat kollektivavtal med matleveransbolaget Foodora.

Att avtalet kan få konsekvenser utanför Sverige tror också EU-parlamentariken Johan Danielsson (S).

– Absolut. Den här frågan har präglats av en typ av uppgivenhet. Att det här är något slag oåtkomligt särfenomen. Jag tror det är jätteviktigt att man kan visa upp goda exempel där man via facklig organisering klarar av att sluta avtal med de här företagen.

Kollektivavtalet blev klart i torsdags. Bara en dag tidigare hölls en presskonferens i Bryssel.

Den kan också komma att förändra arbetslivet för Foodoraanställda men även andra som jobbar inom den så kallade gig-ekonomin.

Det var EU-kommissionens verkställande vice ordförande med ansvar för digitaliseringsfrågor, Margrethe Vestager, som presenterade sina planer på att eventuellt reglera plattformsekonomin med ny EU-lagstiftning.

– Vi måste se till att dessa nya arbetssätt förblir hållbara och rättvisa, sa Margrethe Vestager enligt ett pressmeddelande från EU-kommissionen.

Arbetet är i ett tidigt skede och ska inledas med ett samråd med Europafacket och dess motpart på arbetsgivarsidan.

Johan Danielsson är försiktigt positiv.

– Att man tittar på frågan kring plattformsföretagen och gigekonomin är väl ganska väntat och fullt rimligt. Precis som vi sett i Sverige måste det hända något på den här marknaden. De här företagen måste in i den ordinarie ekonomin. De anställda måste bli behandlade som anställda och företagen måste ta ansvar för arbetsmiljön.

Precis som i den omdiskuterade frågan kring minimilöner lyfter han dock risken för att EU går för långt och går in på områden som många i Sverige tycker sköts bättre av parterna än av lagstiftning.

– Det blir extremt viktigt att man respekterar olika arbetsmarknadsmodeller, att man ger utrymme för fack och arbetsgivare att lösa det som Transport nu har gjort. Men också att medlemsstaterna behåller möjligheten att reglera sådant som vi tycker är viktigt, som exempelvis arbetstagarbegreppet.

I de här frågorna brukar de Svenska EU-parlamentarikerna, oavsett parti, vara rätt överens.

Även Centerpartiets parlamentariker Abir Al-Sahlani anser att det är bra att kommissionen vill förbättra arbetsmiljön inom plattformsekonomin, men ser risker med ny lagstiftning.

– Vi måste vara på vår vakt eftersom det rör arbetsmarknaden. Ger man kommissionen ett finger tar de ofta hela handen, säger Abir Al-Sahlani i ett pressmeddelande.

Hon hoppas att parterna själva kommer överens om en lösning.

Också på EU-nivå finns möjligheten för parterna att gemensamt komma överens om ett lagförslag och sedan låta EU-politikerna genomföra förslaget. Lite så som las-förhandlingarna gått till i Sverige.

– Min förhoppning är att parterna kan enas om hur plattformsföretagens arbetsmiljö kan förbättras, säger Abir Al-Sahlani i pressmeddelandet.