Som Arbetet berättade i går har hoten och våldet mot personalen på Statens institutionsstyrelse, Sis, ökat de senaste åren.

I snitt skedde åtta incidenter per dygn förra året på de 33 boendena.

– Det är helt orimligt. Människor som gör sitt arbete ska inte behöva acceptera hot och våld. Det är en arbetsmiljöfråga, men också en principiell fråga för rättsstaten. Är man placerad för att man begår brott ska tiden inte bli en allmän lekstuga där man kan bete sig hur som helst mot andra, säger Johan Forssell, rättspolitisk talesperson för Moderaterna.

På Sis boenden finns tre grupper: unga som varit minderåriga när de dömts för brott enligt lagen om sluten ungdomsvård (LSU), unga som tvångsvårdad av psykosociala skäl enligt lagen om vård av unga (LVU) samt tvångsvård av vuxna missbrukare lagen om vård av missbrukare (LVM). 

Den minsta gruppen är unga dömda enligt LSU, lagen om sluten ungdomsvård. Men det är den gruppen som vållar mest debatt.

Förra året fanns 68 platser för LSU-placerade. Det handlar ofta om unga kriminella som tillhör något nätverk. Förra året skedde flera rymningar med hjälp av beväpnade äldre kriminella.

Maxtiden på ungdomshem är fyra år, vilket innebär att en 17-åring som döms kan finnas inom Sis till och med den är 21 år, det vill säga vuxen.

De fyra borgerliga partierna har i justitieutskottet lagt ett förslag om att flytta de som dömts enligt LSU till Kriminalvården i stället.

Regeringen har svarat med att tillsätta en utredning. När den presenterades i början av året sa justitieminister Morgan Johansson (S) blankt nej till att unga ska ”sitta i fängelse” .

– Om utredningen ska se över Sis och LSU är det för mig obegripligt om man inte samtidigt tittar på vem som ska sköta driften. Och det verkar en majoritet hålla med mig om, säger Johan Forssell.

För de borgerliga partierna har nu stöd av SD, och därmed finns en majoritet i riksdagen för att Kriminalvården ska ta över LSU-dömda. Om ledamöterna i riksdagen röstar som partiet vill.

Samtidigt dröjer direktiven till den utredning som justitieminister Morgan Johansson (S) presenterade som en nyhet i januari.

Det är alltså inte helt klart vad inom Sis och LSU som ska utredas.

Enligt såväl Johan Forssell (M) som Centerpartiets rättspolitiska talesperson Helena Vilhelmsson, som båda sitter i justitieutskottet, har ministern sagt att han väntar in ett formellt besked från utskott och riksdag, för att sedan formulera direktiven.

– Det är ju positivt, i den bästa av världar blir vi överens, säger Helena Vilhelmsson.

Enligt Morgan Johanssons pressekretare handlar det snarare om två parallella processer som pågår. Direktiven filas på.

Utskottet formulerar på sina ordval. Vem som blir klar först återstår att se, men ministern kommer inte trotsa riksdagen utan väger in hur en majoritet står, säger man.

De båda rättspolitiska talespersonerna poängterar att förslaget inte handlar om att sätta barn i fängelse, utan att utredningen ska se över hur Kriminalvården kan ta över de dömda.

– Det handlar om en egen enhet för unga. Men det måste föregås av en utredning. Det här löses inte imorgon. Vår poäng är att det är dumt att inte titta på det när man ändå ska se över LSU, säger Helena Vilhelmsson.

De anser båda att det inom Kriminalvården finns bättre kompetens för tungt kriminellt belastade och ett fungerade säkerhetsarbete. 

– Det är en otrolig skillnad att hantera en 14-årig tjej som skär sig i armarna och en 19-årig gängkriminell som skjuter. Att ha dem på samma ställe är en jättekonstig tanke. Jag tror det vore bra för Sis att få koncentrera sig på det de är duktiga på – att behandla och hantera unga som är på glid och mår dåligt, säger Johan Forssell.

Medan Helena Vilhelmsson (C) är tydlig med att det inte ska handla om nya ungdomsfängelser, säger Johan Forssell (M) att det är precis vad hans parti vill.

– Ja, jag vill bygga ungdomsfängelser för personer som begår allvarliga brott. Även om man är 15-16 år ska man sitta i en låst miljö där man inte kan rymma. Det är en väldig kränkning mot brottsoffren att de här personerna i dag kan rymma och röra sig fritt i samhället. När man blir myndig bör man placeras på vanlig anstalt. Att behandla myndiga som ungdomar tycker vi är väldigt märkligt.

Och Sis-boenden är inte heller enbart en fråga för de som ansvarar för juridik och kriminalpolitiken. Socialminister Lena Hallengren (S) ansvar också för boendena.

Och hon fick i förra veckan en skrivelse från annat håll, barnrättsorganisationer som Bris, Rädda Barnen, Unicef Sverige, Ecpat och Maskrosbarn.

De anser å sin sida att regeringen omgående måste ta tag i åtgärder för barn och unga som bor på ungdomshem, och ta bort behogenheter för personalen.

Som till exempel avskiljning, att ta bort en ungdom från en grupp eller ett rum.