En ung man som försöker strypa en anställd med hjälp av ett tvinnat bomullssnöre.

Anställda som under timmar får ta emot sparkar och slag.

Intagna som rymmer, men efter att först ha tagit stryptag och släpat en anställd till dörren och tagit hennes larmkort och nycklar.

Det är rena skräckrapporter inifrån ungdoms- och tvångsvården. Våldet och hoten mot de anställda har ökat kraftigt de senaste åren, visar Arbetets granskning.

I snitt blev åtta anställda per dygn slagna eller hotade under förra året. Antalet incidenter stiger brant uppåt. Förra året var de närmare 3 000 och då rapporteras inte allt in.  

Våldet som drabbar anställda i tvångsvården får alla varningsklockor att ringa. Misshandeln och hoten som regelbundet sker är fullkomligt oacceptabla.

Arbetsmiljön under all kritik. Att komma tillrätta med problemen ter sig som en snudd på oöverstiglig utmaning. Men något måste ske.

Skyddsombud som Arbetet intervjuar lyfter fram bemanningen som en viktig faktor för att våldet kan fortgå. Statens institutionsstyrelse som bedriver verksamheten har dock stora rekryteringsproblem.

Och det fungerar förstås inte att stoppa in vem som helst i verksamheten. Här finns unga med en mycket svår problematik.

De behöver få rätt vård och behandling – för det krävs rätt person.  

Ett viktigt beslut tycks ha fattats i januari. Då beslutade Statens institutionsstyrelse att sex ungdomsboenden ska delas upp så att inte unga som är dömda för brott ska sitta på samma avdelning som exempelvis barn som mår psykiskt dåligt.

Det är mycket rimligt då de har helt skilda behov. I backspegeln verkar det ha varit ett stort misstag att föra samman unga grovt kriminella med unga med helt andra vårdbehov, som skedde i slutet av 1990-talet.

Tidigare chefer har varnat för att det i stället förde ungdomsvården i en mer repressiv riktning. Något alla har förlorat på. 

Mer kommer att behöva ske för att få rätsida på ungdomsvården. Det gäller att ha en noga avvägd balans mellan de maktbefogenheter de anställda har och deras säkerhet.

Tyvärr finns också många exempel på unga som farit illa inom ungdomsvården.

Men som läget är nu är arbetsmiljön helt ohållbar för dem som jobbar i denna verksamhet.

Här krävs ett omtag.