Yogastudiorna har blivit allt fler och i Storbritannien. Nu jobbar kring 10 000 personer som instruktörer och liknande. De flesta har tillfällig anställningar och har drabbats hårt under den pågående pandemin.

Nu har det brittiska fackförbundet IWGB, som organiserar tillfälligt anställda inom bland annat gig-arbete, röstat för att skapa en egen avdelning för yogainstruktörer.

Många jobbar övertid utan att få ersättning och yogabranschen präglas av en mobbingkultur där diskriminering och trakasserier är vanligt, hävdar IWGB.

Förbundets mål är att höja lönenivåerna och göra det möjligt för instruktörerna, som ofta saknar avtal, att ta ut semester och få ersättning vid sjukfrånvaro.

Enligt facket omsätter yogaföretag stora summor, men deras framgånger vilar till stor del på att instruktörer utför oavlönat arbete.

– Vi är inte munkar som bor i ashram eller en rik kändiselit. Vi måste överleva på samma sätt som alla andra som har tillfälliga låglönejobb, säger Simran Uppal på IWGB i en kommentar.

Enligt förbundet så har 60 procent av yogainstruktörerna en lön under landets levnadslön som 2020 beräknades till motsvarande 107 kronor i timmen. Vissa tjänar så lite som motsvarande 60 kronor i timmen.

Fackets bedömning är att endast 4 procent av landets instruktörer har en fast anställning.

IWGB

Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) är ett litet men växande fackförbund som riktat in sig på att främst organisera lågavlönade migrantarbetare, varav många jobbar inom gigekonomin.

Förbundet bildades 2012 och uppmärksammas ofta för sina spektakulära manifestationer och är, enligt egen utsago, det andra facket i världen som organiserar en egen avdelning för yogainstruktörer. Det första facket uppges vara amerikanska Unionize Yoga.

Den brittiska arbetsmarknaden har genomgått stora förändringar sedan 1970-talet. Många jobb har försvunnit från industrin och jordbruket samtidigt som tjänstesektorn sysselsätter allt fler. I dag arbetar drygt fyra av fem invånare inom olika serviceyrken.

Sysselsättningsgraden är drygt 76 procent 2019. Drygt 78 procent av arbetskraften är sysselsatta inom den privata sektorn, medan något över 21 procent arbetade inom den offentliga sektorn. 

Källor: IWGB, Utrikespolitiska institutet