I förra veckan rapporterade Aftonbladet om att sex anställda på ett skolkök i Stockholm varslats om avsked.

Tre fastanställda och tre vikarier har berättat för tidningen att de tagit hem mat som ändå skulle ha slängts. Bland annat bröd, majs och sallad.

Arbetsgivaren, Stockholms stad, satte före jul upp övervakningskameror efter misstankar mot personalen, enligt Aftonbladet.

Kvinnorna som nu stängts av från jobbet hade ingen aning om det. En av dem säger till tidningen att de känner sig kränkta och menar att arbetsgivaren kanske velat göra sig av med dem.  

Grundskolechefen Happy Hilmarsdottir anser å andra sidan att skolan följer reglerna för kameraövervakning. Och att det i princip kan ses som stöld även om det handlar om sopor eller annat som tas med från arbetsplatsen.

När Arbetet når Lovisa Sundman, huvudskyddsombud på utbildningsförvaltningen, uppger hon att bara en av de sex anställda var med i Kommunal.

Endast den personen har bett om fackets hjälp. I veckan kommer Kommunal mötas med arbetsgivaren i förhandlingar om den medarbetaren. 

– Vi tycker att de ska dra tillbaka varslet. Och kanske nöja sig med en skriftlig varning. 

Enligt Aftonbladet har två av de anställda tagit hjälp av en jurist.

Lovisa Sundman vill inte kommentera exakt vad som hänt med maten och hur facket ser på det. I stället säger hon att hela processen varit fel.

Enligt Kommunal har arbetsgivaren inte kommunicerat med personalen först, inte heller gett skriftliga varningar som sig bör vid när arbetsgivaren anser att anställda gjort fel.

– Personalen har ständiga möten med arbetsgivaren och aldrig har någon knystat någonting. Det har saknats tydliga direktiv.

Hon är starkt kritisk mot hur övervakningskameror har använts. 

– Man sätter upp dolda kameror utan att ha lyft det i samverkansgruppen eller genom att begära mbl-förhandling, säger hon. 

Birgitta Nyström, professor i civilrätt vid Lunds universitet, säger att det oftast strider mot Europakonventionen att kontrollera anställda med kameror.

Hon betonar att hon inte vet exakt vad som hänt i det här fallet utan att hon pratar utifrån de tidigare rättsfall hon känner till. 

– Enligt Europakonventionen får inte rätten till privatliv och integritet kränkas och det har du rätt till även på jobbet. Det här står över andra lagar och domar.

Men det är inte säkert att det är okej att ta hem mat från jobbet bara för att den ändå skulle ha slängts, poängterar hon.  

En fråga som aktualiseras i det här fallet är vad som egentligen krävs för att ett agerande ska vara en giltig grund för avsked. Väldigt mycket är professorns korta svar. 

Ett typfall som kan vara grund för avsked är stöld, enligt Birgitta Nyström. Men det avgörs också av en annan sak: hur svårt det är att kontrollera arbetstagaren.

Är det extra svårt förväntas den anställda också ta ett extra stort eget ansvar. Hon nämner två fall där Arbetsdomstolen ansett att det funnits grund för avsked.

– Personer som använt företagskortet för privata köp eller kassapersonal som inte registrerat varor på bandet. 

Birgitta Nyström har svårt att tänka sig att det skulle vara en giltig grund för avsked att ta med sig mat hem. 

– Om det har uppstått en kultur på arbetsplatsen, något man alltid gjort, och nya har fått höra det när de kommit till jobbet. Ja, då kan det ha varit sanktionerat. Då ser man betydligt mildare på det i en eventuell rättsprocess. 

Grundskolechefen Happy Hilmarsdottir säger till Arbetet att hon fortfarande är av uppfattningen att de följt de lagar som finns om kameraövervakning.

Hon bekräftar att de sex medarbetarna är avstängda från jobbet totalt i 30 dagar med lön, medan utredningen pågår.

Happy Hilmarsdottir framhåller att det finns en aspekt som inte kommit fram i rapporteringen av händelsen – att skolan känner ett ansvar för att maten hanteras rätt för att kvaliteten ska kunna säkerställas.

– Om det till exempel serveras hemma hos någons mamma och så blir den sjuk, det skulle inte kännas bra alls, säger Happy Hilmarsdottir.

Enligt skolans riktlinjer ska den mat som varit ute i serveringen slängas för att bli till biogas.

Har den inte serverats ska den skickats tillbaka till leverantören för att den ska kunna beräkna hur mycket mat som krävs till eleverna framöver. Det finns också rutiner om att frysa viss överbliven mat.

– Det blir svårt om inte rutinerna följs. Vi vill ha en ekonomiskt hållbar situation där vi tar tillvara allt.

När det gäller huvudskyddsombudet Lovisa Sundmans kritik om att medarbetarna inte ska ha fått höra att skolan anser att de bryter mot riktlinjerna säger grundskolechefen att hon inte kan gå in på detaljer kring det enskilda ärendet.

Men säger att det är standard att man har samtal med medarbetare vid misstanke om oegentligheter.