I kampanjen Visa handlingskraft, som har pågått sedan i höstas, har 41 företag och 61 fackförbund och organisationer ställt sig bakom krav på en lag som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter och miljö i all sin verksamhet.

Kampanjen har också fått stöd av drygt 21 000 privatpersoner. I fredags lämnades en lista med namnunderskrifter över till utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S).

– Vi ser en utveckling som inte går åt rätt håll och kampanjen har varit ett sätt att sätta press på svenska politiker, säger Åsa Beckius, policyrådgivare på Diakonia som är en av 76 organisationer från civilsamhället som ingår i Concord Sverige som samordnar kampanjen.

I Sverige finns ingen lag men i EU har processen för att skapa bindande regler för företag och mänskliga rättigheter påbörjats – en process som pressats på av flera internationella fack som Europafacket, Industriall, UNI och Epsu.

I dag finns en lag i Frankrike, Nederländerna och i viss mån även Storbritannien som tvingar företag i dessa länder att ta hänsyn till mänskliga rättigheter.

Initiativtagarna till den svenska kampanjen hoppas att regeringen utreder hur en EU-lag kan integreras i svensk lagstiftning.

– Sverige har inte varit ett föregångsland inom EU utan har hela tiden hänvisat till frivilliga riktlinjer för företag. Men våra granskningar visar att det inte räcker. Det behövs mer specifik lagstiftning, säger Åsa Beckius.

Vid fredagens överlämning av namnunderskrifter konstaterade utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S) att det behövs lagstiftning och att det får mer genomslagskraft om det sker på EU-nivå.

– Jag står verkligen bakom det. Jag har mycket dialog med svenska företag och jag känner att de också står bakom det, sa hon vid överlämningen.

I mars ska EU-kommissionen komma med ett första utkast om ett rättsligt ramverk om due diligence inom företag och mänskliga rättigheter.

Dessa står bakom

Bakom kampanjen Visa handlingskraft står bland andra:

 • Naturskyddsföreningen
 • Lärarförbundet
 • Rädda Barnen
 • Vision
 • WWF
 • Union to Union
 • We Effect
 • Akademikerförbundet SSR
 • Diakonia
 • Unionen
 • TCO
 • Systembolaget
 • Coop