Det sker på uppdrag av regeringen, som vill ha en redovisning av insatsen i delrapporter den 31 mars och den 15 juni 2021.

Att skydda de anställda från smitta är en del av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, och regeringen anser att tillsyn är en bra metod att få arbetsgivarna att ta det ansvaret.

I praktiken handlar det om att undersöka och bedöma risker, ändra rutiner och arbetssätt och bedöma behovet av personlig skyddsutrustning.

När Folkhälsomyndigheten i somras undersökte vilka yrkesgrupper som är mest utsatta för covid-19 fanns taxiförare, buss- och spårvagnschaufförer, pizzabagare och tolkar bland de mest drabbade.