1. Vilka sanktionsmöjligheter har LO?

LO:s enda sanktionsmöjligheten om ett förbund bryter mot stadgarna är uteslutning ur LO. Detta förutsätter att brottet mot stadgarna är allvarligt och uppsåtligt, och har hittills aldrig inträffat.

Det faller också på sin egen orimlighet att LO skulle utesluta sina två största förbund, som tillsammans svarade för 57,3 procent av medlemmarna 2019.

Men framför allt vill de förbund som reagerade mot att Kommunal och IF Metall klev på las-uppgörelsen egentligen se ett mer sammanhållet LO. Att då tala om sanktioner skulle bara öka splittringen. I stället lägger förbunden nu fokus på att stärka enigheten.

2. Hur unik är den här händelsen?

Enligt personer med god kunskap i LO:s historia har frågan om stadgebrott inte varit aktuell i modern tid. Själva konflikten i las-frågan går också djupare än andra motsättningar som LO har brottats med på senare år.

Slitningarna mellan LO-förbunden i avtalsrörelserna, till exempel satsningar på kvinnors löner, har varit krusningar på ytan i jämförelse.

Kanske behöver man backa till 1983, då Metall struntade i löneförhandlingarna mellan LO och SAF och slöt en separat uppgörelse med Verkstadsföreningen, för att hitta en lika djup konflikt kring en systemförändring.

3. Vad händer nu?

Känslorna är fortfarande starka. Men LO-förbunden gör nu en kraftansträngning för att hålla ihop. Eller åtminstone hantera sina motsättningar bortom offentlighetens ljus.

Konflikten kring las har gjort förbunden medvetna om att de tappar i inflytande när LO glider isär. ”Jag tror inte att något förbund gör analysen att vi kan klara de utmaningar medlemmarna står inför om vi inte hämtar styrka från varandra. Ingen tror att vi blir starkare genom att var och en agerar mer på egen hand”, säger en ordförande för ett av de mindre förbunden.

Av allt att döma var Kommunal och IF Metall inte beredda på att övriga förbund skulle reagera så starkt som de gjorde. De har också fått mycket kritik inom sina egna led.