Katolska kyrkan och storkapitalet ska samarbeta för att göra världen bättre.

Det nyligen lanserade Rådet för inkluderande kapitalism med Vatikanen samlar företag som tillsammans är värda över 10 000 miljarder kronor, finns i 163 länder och har 200 miljoner anställda.   

Enligt initiativtagaren Lynn Forester de Rothschild, från den anrika finansfamiljen med samma namn, ska rådet arbeta för ”verklig förändring”, väglett av de globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. 

I anslutning till lanseringen gick hon enligt Politico hårt åt den moderna kapitalismen.

– Gud skapade inte företaget. Företaget är någonting samhället har uppfunnit för att ge aktieägare begränsat ansvar. Men varför ska samhället erbjuda det om aktieägarna behandlar arbetare illa eller förgiftar sina kunder eller förstör planeten?

Rådet inkluderar idel högdjur från det internationella näringslivet, däribland BP-chefen Bernard Looney, Mastercards vd Ajay Banga och Kenneth Frazier från läkemedelsjätten Merck.

Men namnlistan innehåller även en katt bland hermelinerna: Världsfacket Itucs generalsekreterare Sharan Burrow.

– Arbetstagarnas målsättning, att skapa en rättvis värld med en ekonomisk modell som ger rättigheter och delat välstånd, går att uppnå, säger hon till rådets hemsida.

Arbetet Global har sökt Burrow för en kommentar.

Rådet hette tidigare Koalitionen för inkluderande kapitalism. Dess styrelse mötte påven i november 2019 för att inleda diskussioner om ett samarbete. 

– Ett hälsosamt ekonomiskt system kan inte prioritera kortsiktig vinst på bekostnad av långsiktigt produktiv, hållbar och socialt ansvarig utveckling, sade Franciskus då.  

Påve Franciskus

Föddes i Argentina 1936 och blev när han 2013 efterträdde Benedictus den förste icke-europeiske påven på knappt 1 300 år.

Har som Vatikanens överhuvud drivit frågor om social rättvisa och flyktingars rättigheter. Samtidigt har han mjukat upp synen på homosexualitet och lyft kvinnors roll i kyrkan.

Valde som ärkebiskop i Buenos Aires att åka kollektivtrafik i stället för tjänstebil. I Vatikanen har Franciskus – som tagit sitt namn efter tiggarmunken Franciskus av Assisi – fortsatt denna livsföring. Exempelvis bor han i en gästbostad i stället för i Apostoliska palatset.