Oro sliter

Vi vet att vi ska tvätta händerna och hålla avstånd. Handsprit finns på de flesta arbetsplatser. Men det är svårare att veta vad ska vi göra med den gnagande oron. Vi reagerar olika på stressen vi utsätts för under pandemin.

Prata med varandra på jobbet om hur ni mår. Kanske måste arbetsbelastningen anpassas för att ni ska orka med. Ta upp frågan med din chef eller ditt skydds­ombud i så fall.

Medvetenhet om reaktionen

En del drabbas av sjukdomen covid-19. Andra påverkas konkret genom restriktionerna. Många tänker mycket, blir rädda.

Det är viktigt att vara medveten om att stark oro kan ge fysiska reaktioner som påminner om just covid-19 (hjärtklappning, värk i bröst­korgen och huvudvärk till exempel). Rädsla för rädslan kan annars eskalera. Saklig information om sjukdomen finns till exempel på 1177.se. 

Utdragen situation

Vi människor gillar inte ovissheten. Den kostar energi. Är man van att planera allt kan det vara kämpigt, här gäller det att öva acceptans. I början såg vi kanske veckor för oss, sedan månader. Och nu? Ingen vet.

Vi kan inte göra något åt ovissheten. Försök gilla läget och tänk inte längre framåt än några månader i taget. Genom att göra sig mentalt beredd på att planer kan ändras med kort varsel, blir besvikelserna mindre och oron lättare att hantera.

Fokus på det du faktiskt vet

Bena ut – vad kan du påverka? Vi jobbar i ovisshet, men det går lättare om vi fokuserar på det vi faktiskt vet. Vilka delar av din arbetsdag fortsätter som förut? Vilka rutiner behöver inte förändras?

Återhämtning och stöd

I kriser söker man återhämtning i det trygga, som i familj, vänner och
träning. Därför blir vi än mer sårbara när också detta omges av hinder. Tänk på att inte skala bort det som är viktigt för dig. Försök plocka tillbaka det som går, även om det blir på andra sätt. Ha digital kontakt, träna ute eller via nätet. 

God arbetskultur viktigare än vanligt

En bra ledning är viktig. Nu mer än någonsin är det viktigt med en kultur
av vänlighet. Vi behöver bli bättre på att visa omsorg om varandra på arbets­platsen. När livet är tufft behöver vi förstärka mjuka värden. Ta dig tid till småprat och det som är trevligt. 

Ta fasta på ljusglimtarna

Allt i pandemins spår har inte varit dåligt. Många arbetsplatser, inte minst inom vården, har utvecklat en enorm laganda och hjälpsamhet. Andra har känt att livet blivit mer kravlöst och funnit ro i vardagen och umgänget med de närmaste. Det är nu normalt att inte ständigt ha en full kalender.

Många nya och annorlunda initiativ och lösningar har kommit fram. Påminn dig om detta och fokusera på det som ändå blivit bra för dig, och på att du genom social distansering bidrar till något viktigt för samhället. 

Här kan du söka hjälp

• Googla inte symptom som du tycker dig känna, det kan leda
fel. Om rädslan tar över vardagen kan det vara dags att söka hjälp.

• 1177 Vårdguiden har information om covid-19 och oro samt rådgivning och vägledning till att söka rätt hjälp, antingen på telefon eller 1177.se. Många vårdcentraler erbjuder samtalsstöd.

• Företagshälsovården kan hjälpa om din oro påverkar ditt arbete. 

• Ett kbt-baserat självhjälps­program för oro vid covid har tagits fram av Karolinska institutet. Det finns tillgängligt på 1177.se för bosatta i regionerna Stockholm och Uppsala, men sprids nu till fler regioner
i landet.

Enkät: Hur har ni hanterat coronapandemin?

Hanan Baalbaki jobbar på LSS-gruppboende och har varit regionalt skyddsombud i Göteborgs stad till och med september i år

– I början var okunskapen stor och det gällde för arbetsgivarna att få fram handlingsplaner. Det blev mycket prat och oro, många frågetecken och gissningar. Man blev ofta ensam i besluten. En brukare hostade, är det rökhosta? Det har varit en väldigt tuff period. Men vi måste jobba på, acceptera läget och bli bättre på dokumentation och följa riktlinjer.  

Viktor Petrov färdtjänstchaufför och förtroendevald för Transport, Taxibil i Östergötland

– Jag har corona nu. Jag har klarat mig ganska lindrigt, men min fru kom från sjukhuset i dag, hon har haft stora problem. På jobbet är det tufft, vi har tajt schema och små möjligheter att tvätta oss. I bilen har vi handskar och handsprit.

– Många är oroliga för att smitta kunderna, som är beroende av oss. I facket har vi försökt påverka, pratat med politiker, arbetsgivare, Arbetsmiljöverket – många håller med, men ingen gör något.

Georg Solvin anläggningspersonal med förtroendeuppdrag för Unionen, Friskis & Svettis i Stockholm

– Det är självklart både jobbigt och tråkigt att det börjar spridas mer. Vi har gjort extremt många och snabba förändringar, som online-träning, mer uteträning, färre deltagare på passen, biljettsystem för gymmen.

– För min del infinner sig den största oron när jag ältar i ensamhet. När jag ventilerar med min chef, kollegor, familj och alla som vill lyssna har jag kunnat slappna av och hantera mina egna känslor.