Zimbabwe räknas som ett av världens värsta länder för fackligt aktiva och centralorganisationen ZCTU:s ledare har tvingats vänja sig vid regelbundna polisräder och godtyckliga gripanden. 

Men facket tycks förmöget att skilja på sak och person.

I ett uttalande som publiceras på ZCTU:s Facebooksida gör generalsekreteraren Japhet Moyo tummen upp för regeringens femåriga ekonomiska utvecklingsstrategi, kallad NDS1.

”NDS1 och statsbudgeten för 2021 har tydliga mål för jobbskapande och fattigdomsbekämpning. NDS1 har också mätbara kriterier och en tydlig handlingsplan för bättre utförande och ansvarsutkrävande. Det här är ett lovvärt drag och ett tydligt avsteg från hur saker sett ut i det förflutna”, skriver Moyo och fortsätter.

”Regeringen har presenterat ett antal positiva initiativ för att stärka lokala ekonomier och skapa sysselsättning för unga.”

Fackets beröm har inte gått obemärkt förbi. 

Den statliga dagstidningen The Herald kallar det ”ett sällsynt erkännande från den oppositionsanknutna arbetstagarorganisationen”.

”I ett ovanligt drag har den fackliga organisationen ställt sig bakom strategin trots årtionden av oenighet med regeringen”, skriver nyhetssajten New Zimbabwe.  

Även om ZCTU i huvudsak rosar ger generalsekreteraren även en del ris. 

Facket förordar högre fribelopp innan gränsen för inkomstskatt slår till och varnar för att försöken att beskatta landets informella sektor kan slå hårt mot fattiga. 

Dessutom efterlyser facket att utvecklingsstrategin ska kompletteras med ett genusperspektiv, ”särskilt på områden där kvinnor är mest överrepresenterade”.

Zimbabwe

Zimbabwes moderna historia är intimt sammanbunden med Robert Mugabe, befrielsehjälten som styrde landet från självständigheten 1980 till 2017 men med åren blev allt mer auktoritär. 

Hösten 2017 pressades Mugabe att avgå. Efterträdaren Emmerson Mnangagwa lovade att ta itu med landets akuta ekonomiska problem men krisen har förvärrats.

Inflationen låg under 2019 på drygt 161 procent. Hundratusentals zimbabwier är beroende av matbistånd eller riskerar svält om skörden slår fel.

Formella anställningar är sällsynta. Minst 80 procent av befolkningen försörjer sig inom den informella sektorn.

Källa: UI/Landguiden