Debatten om las har gått varm under hösten. Intensiva förhandlingar och samtal har avlöst varandra. Men när vi nästan förlorat hoppet öppnade sig nya möjligheter.

Det förslag som Kommunal tillsammans med IF Metall, PTK och Svenskt Näringsliv enats om är en seger för jämställdheten och de yrkesskickliga proffsen i välfärden.

Den här gången lyckades vi göra en seglande skuta av ett sjunkande skepp. Med ombord finns nyckeln till en bättre lagstiftning och starkare fackligt inflytande. 

Det råder inget tvivel om att dagens lagstiftning behöver en rejäl uppfräschning.

Det var också därför som LO redan 2017 bjöd in Svenskt Näringsliv till förhandlingar om ett nytt regelverk som tar större hänsyn till hur arbetsmarknaden ser ut och rättar till de orättvisor som finns.

Det handlar om att kunna erbjuda miljoner arbetare rätt lön för mödan, ökad kunskap om vad som gäller och större trygghet på jobbet. 

Starkare anställningstrygghet är något Kommunal alltid kämpar för – såväl på individnivå som på ett mer strukturellt plan.

Att dessa två plan hänger ihop är klart som korvspad. När arbetsvillkoren inom välfärden förbättras höjs kvaliteten i verksamheten.

Nu hoppas vi att fler LO-förbund ansluter sig till den överenskommelse som Kommunal fattat tillsammans med IF Metall, PTK och Svenskt Näringsliv. Som i alla förhandlingar finns ett givande och ett tagande

Med högre personalkontinuitet, större möjligheter till yrkesutveckling och fler fasta anställningar på heltid ökar möjligheterna till en vård, skola och omsorg i världsklass.

Det är bra för medlemmarna i Kommunal – och avgörande för hela Sveriges framtid. 

Kommunal kommer aldrig att kasta in handsken när möjligheten till konstruktiva samtal finns.

Det är med en känsla av ”jävlar anamma” och ”skam den som ger sig” vi nu kan konstatera att följande finns med i vårt gemensamma förslag: 

  1. Villkoren för visstidsanställningar förbättras. För Kommunal var visstidsfrågan avgörande. Med det nya avtalet kommer enorma förbättringar jämfört med de förslag som hittills presenteras. Omkring 30 procent av de anställda inom vård- och omsorgsbranscherna har idag en visstidsanställning, och i barnomsorgen är siffran ännu högre, cirka 40 procent. Du som har allmän visstid som anställningsform får med förslaget rätt till en tillsvidareanställning redan efter 12 månader, jämfört med dagens 24 månader. 
  2. Även dagarna mellan jobb räknas in. Många med allmän visstid har många korta anställningar, en dag här och en dag där. Det sätter käppar i hjulet för drömmen om en fast anställning på heltid. Med det nya avtalet är det den sammanlagda tiden som räknas – även dagarna mellan de kortare anställningarna räknas som anställningstid. Det gör att det kommer gå mycket snabbare än idag att gå från visstidsanställd till fast anställd – oavsett hur många kortare anställningar du har.
  3. Hyvlingen begränsas. Arbetsgivaren kan inte längre från en dag till en annan bara sänka någons arbetstid – och därmed lön. Om detta förverkligas kommer det krävas både en omställningsperiod och att regler kring turordning följs. 
  4. Ett riktigt bra omställningsavtal. Det nya omställningssystemet innebär lite förenklat att den som har arbetat hos en arbetsgivare i minst 8 år har möjlighet att utbilda sig med 80 procent av sin lön under ett år. Det här handlar om trygghet genom att kunna utbilda sig inom sitt yrke, eller ställa om till ett nytt yrke.

Självklart finns områden där vi stött på motstånd. Ett sådant område är ordning och reda i turordningsreglerna.

Principen för turordningsreglerna har länge varit sist in, först ut. Det gäller också framöver. Med det förslag som nu ligger på bordet kommer en arbetsgivare att få göra tre undantag, oavsett hur många anställda man har.

I jämförelse med den utredning som parterna först hade att ta ställning till, Toijerutredningen, är det en kraftig förbättring.

Där föreslås i stället fem undantag och en rad andra försämringar i turordningsreglerna vilket hade kunnat få allvarliga konsekvenser, inte minst för anställda på mindre företag.

Det har också funnits frågetecken kring huruvida arbetsgivare lättare ska kunna säga upp personal. Också här har Kommunal vunnit gehör.

Vi lyckades pressa ned antalet förändringar till ett minimum samtidigt som väsentliga delar i las blir tydligare. 

Nu hoppas vi att fler LO-förbund ansluter sig till den överenskommelse som Kommunal fattat tillsammans med IF Metall, PTK och Svenskt Näringsliv. Som i alla förhandlingar finns ett givande och ett tagande.

Och nu är det dags att också arbetare i kvinnodominerade yrken får något tillbaka.

Det är ingen förlustaffär för någon – utan en vinst för hela samhället.