Grunden i en liberal rättsstat är skyddet av varje människas kroppsliga integritet. Ingen ska behöva utsättas för våld, sexuella trakasserier eller övergrepp.

Trots det framgår det av arbetsmiljöverkets årliga rapport att en stor andel kvinnor utsätts för våld eller trakasserier på arbetsplatsen.

Liberalerna har nu motionerat till riksdagen om att ändra lagstiftningen för att kunna stärka skyddet mot övergrepp på alla arbetsplatser.

Det är inte någon glädjande läsning i Arbetsmiljöverkets senaste rapport, arbetsmiljö 2019 (25/10). Trots att frågan om sexuella trakasserier fått stå i rampljuset de senaste åren ser vi inte någon positiv trend på Sveriges arbetsplatser. Snarare precis tvärtom.

I rapporten framgår det att närmare två av tio kvinnor utsattas för våld, eller hot om våld, på arbetstid under det senaste året. En av tio utsattes för sexuella trakasserier, bland yngre kvinnor ökar andelen till en av fyra.

Politiker kan inte stå och passivt betrakta medans en stor andel av alla kvinnor utsätts för övergrepp på deras jobb

Malin Danielsson och Arman Teimouri

Den här situationen är ohållbar och oacceptabel. Alla måste kunna gå till arbetet trygga att de inte våldtas eller misshandlas. Liberalerna har därför gått fram med förslag för att vända på den här utvecklingen.

Att ha ett jobb och egen försörjning ökar människors frihet. Självständigheten både gentemot samhället och gentemot eventuell partner ökar med en egen lön.

För att vi ska kunna ha en jämställd och rättvis arbetsmarknad är den största och viktigaste åtgärden att se till så att ingen ska utsättas för våld eller andra övergrepp på grund av sin könsidentitet eller bakgrund.

Det är ingen nyhet att det finns mycket jämställdhetsarbete kvar att göra innan Sverige är jämställt – men att utvecklingen nu i vissa frågor går åt fel och att exempelvis anmälningarna av arbetssjukdomar bland kvinnor till följd av organisatoriska och sociala problem har ökat tio år i rad, är en allvarlig varningsklocka om att Sverige riskerar att bli ett än mer ojämställt land. 

De lagförändringar vi eftersöker är främst visselblåsarfunktioner, opartisk effektiv tillsyn på arbetsplatser och en översyn av de regionala skyddsombudens arbeten för att de bättre ska kunna tackla psykosociala problem.

Mycket har hänt på svensk arbetsmarknad de sedan industrisamhället, men tyvärr har mindre skett med säkerheten för de som arbetar. Det är dags att modernisera lagstiftningen. 

Funktionen för skyddsombud och skyddskommittéer fungerar bättre på vissa arbetsplatser än andra.

Men det är uppenbart att mycket har hänt på svensk arbetsmarknad sedan 1970-talet då lagen skrevs.

Arbetsmiljölagen, som styr skyddsombudens uppdrag, behöver därför ses över för att modernisera uppdraget och för att hantera den verklighet vi arbetar och verkar i idag.

Med stöd av arbetsmiljölagen kan ett skyddsombud stoppa farligt arbete, exempelvis en sågmaskin som inte går att stänga av.

De problemen finns fortfarande i dag men flera arbetsplatser upplever andra arbetsmiljöproblem. Hur klassas dagens arbetsmiljöutmaningar som psykisk ohälsa, trakasserier och mobbning?

Hur långt kan det gå innan ett skyddsombud kan stoppa en arbetsplats där anställda systematiskt trakasseras och mobbas?

I Riksrevisionens granskning 2016:23 En god arbetsmiljö för alla framkommer att tips och anmälningar skulle kunna användas i högre grad för att upptäcka arbetsplatser med bristfällig arbetsmiljö.

Jämfört med exempelvis Norges motsvarande myndighet fick Arbetsmiljöverket 2016 in betydligt färre tips – 1 600 jämfört med 7 000 i Norge. Det behövs en strategi för att motta och uppmuntra till tips så att fler arbetsplatser med bristande arbetsmiljö kan upptäckas och inspekteras.

Liberalerna vill verka för att stärka rättigheterna för anställda på de allra mest otrygga arbetsplatserna. Det innebär givetvis att fortsatt arbeta mot de arbetsplatser där dödsfallen och skadorna är öga.

Men arbetet mot andra typer av brott och övergrepp på arbetsplatsen har varit underprioriterat vilket medfört att en förskräckande stor andel utsätts för dessa övergrepp.

Politiker kan inte stå och passivt betrakta medans en stor andel av alla kvinnor utsätts för övergrepp på deras jobb.

Vi måste stärka lagstiftningen för att skydda alla arbetares grundläggande rättigheter.