Det var i dag, den 1 december som strejken skulle brutit ut om inte målarna och Måleriföretagarna kommit överens om nytt kollektivavtal. Så blev det inte.

I stället accepterade båda parter medlarnas bud som bland annat innebär löneökningar i nivå med industrins märke på 5,4 procent över 29 månader. Det sista året är uppsägningsbart.

Enligt ett pressmeddelande från Målarna innebär avtalet också bland annat höjd resekostnadsersättning och pensionsinbetalningar månadsvis från 22 års ålder, att jämföra med dagens åldersgräns vid 25 år.

Målarna är dock inte nöjda, enligt pressmeddelandet. Facket anser att miljön där avtalet förhandlats varit ”besynnerlig”.

”Vi har en lönebildningsmodell som är stipulerad i lag vilket gör det svårt att kräva mer än industrin, vi har dessutom en majoritet i riksdagen som verkar i arbetsgivarnas intresse. Jämte detta är vi mitt uppe i pandemins andra våg”, skriver förbundet som också slår fast att arbetsgivarna haft ”alla trumf på hand”.

Arbetsgivarna Måleriföretagen är positiva till att det nya avtalet undertecknats. De kritiserar dock Målarna för att det så kallade Servicearbetaravtalet sagts upp vilket man menar kan leda till att omkring 400 personer kan förlora jobbet.

Servicearbetaravtalet är ett avtal för servicearbeten inom måleribranschen som utförs av andra arbetstagarkategorier än målare. Målarna har tidigare argumenterat för att det bidrar till lönedumpning.

”Tyvärr har Målarna valt att säga upp Servicearbetaravtalet. Detta är ett ansvarslöst agerande, vilket Måleriföretagen beklagar. Måleriföretagen har under hela förhandlingsprocessen försökt förhindra att Servicearbetaravtalet sägs upp men inte lyckats.” skriver Måleriföretagen på sin hemsida.