Varslet omfattar strejk och blockad på 40 företag varav fyra hela företag. 

Den 1 december kl 14 lägger cirka 300 målare ned arbetet.

Målarna och Måleriföretagen har haft intensiva förhandlingar och i söndags löpte avtalet ut. 

Det finns ett antal frågor som parterna inte är överens om men under förhandlingarna har det varit ett givande och ett tagande. 

– Det har varit ett hyggligt samtalsklimat, men det är mycket märkligt att vi inte fått något slutbud, säger Målarnas ordförande Mikael Johansson. 

Han uppger att så sent som i måndags träffades parterna i ett försök att hitta en lösning. 

– Vi har lämnat en kartskiss hur vi tänker att ett avtal ska se ut. Det har Måleriföretagen sagt nej till. Nu är det upp till dem att komma med ett slutbud. Det är arbetsgivarpartens uppgift. 

Målareförbundet framhåller att Måleriföretagen hittills varit vinnare i den pandemi vi befinner oss i och inte drabbats på samma sätt som andra utsatta branscher. 

– Vi kommer att respektera det märke som träffats av industrins parter men våra medlemmar förtjänar efter ett halvår utan löneökningar få ett nytt kollektivavtal, säger Mikael Johansson.

Måleriföretagen kommenterar varslet i en skriftlig kommentar.

– Vi kan konstatera att vi har mottagit ett varsel och att det fortsatta arbetet med att få ett nytt avtal på plats nu kommer ske genom medlare på Medlingsinstitutet, skriver Måleriföretagens förhandlingschef Camilla Hedström i en kommentar.

– Vi tycker att förhandlingarna har varit konstruktiva och hade självklart hoppats på att vi kunnat komma överens om ett nytt avtal genom egna förhandlingar.

Målarna vill utöver löneökningar hitta lösningar kring anställningstrygghet för lärlingar och gravida, rutiner för att målarna ska ha tillgång till schyssta lunch- och omklädningsrum, de vill ha skrivningar i kollektivavtalet som syftar till ett gemensamt arbete mot sexuella trakasserier genom att utöka utbildningen, BAM, för skyddsombud och arbetsgivare till 32 timmar och lägga till innehåll kring hantering av sexuella trakasserier, de vill reglera hur långt och för vilken betalning det är rimligt att målarna ska åka till sin arbetsplats.

De vill också att glasögon som blir förstörda i arbetet ska ersättas av arbetsgivaren. Måleriföretagen har enligt Målarna sagt nej.

– För att få till ett kollektivavtal kan vi inte vänta längre på att få ett slutbud. När vi drog första säkringen genom att säga upp avtalet gav vi dem chansen att komma med något. Men vi har inget hört.

Varslet om stridsåtgärder omfattar strejk och blockad.

Strejk innebär att medlemmarna lägger ned arbetet och genom blockaden hindras arbetsgivaren att ta hjälp av andra företag eller arbetare för att göra det arbetet som de strejkande målarna skulle gjort.

Artikeln är tidigare publicerad i Målarnas Facktidning som tillsammans med Arbetet och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.