Med minsta möjliga marginal beslutade fullmäktige i Uleåborg, Finlands femte största stad, i höstas att lägga ut mat-, städ- och IT-tjänster på entreprenad. 

Kommunalfacket JHL och tjänstemannafacket Jyty var skarpt kritiska till planerna och genomförde en endagsstrejk i slutet september, följt av en tredagarsstrejk i början av oktober. 

Inför strejkerna försökte staden övertala anställda att inte delta, och försökte även kartlägga facklig tillhörighet, uppger JHL.

Skrämseltaktiken lyckades inte stoppa strejkerna. Och strejkerna lyckades inte stoppa beslutet om att lägga ut verksamheten på entreprenad. 

Där kunde berättelsen om konflikten tagit slut. I stället har nu Uleåborg valt att belöna personal som inte deltog i strejkerna med presentkort. 

Facken reagerar kraftigt på beslutet. 

– Situationen är helt otrolig, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine i ett pressmeddelande.

– För en offentlig arbetsgivare är ansvaret för stadens opartiskhet särskilt viktigt. I en välskött kommun baserad på likabehandling kan ingen diskrimineras på grund av facklig verksamhet, eller någon annan anledning.

Enligt facken bryter utdelningen av presentkorten mot flera lagar. 

– Att delta i en arbetsmarknadskonflikt är under inga omständigheter ett försvarbart skäl för diskriminering, säger Jytys ordförande Maija Pihlajamäki i pressmeddelandet.

Finland

De finländska fackföreningarna har en viktig roll på arbetsmarknaden. Finlands fackförbunds centralorganisation (FFC) samlar landets ledande fackförbund.

Facken har tappat medlemmar under 2000-talet, vilket förklaras med att allt fler arbetstagare arbetar inom mindre företag där fackföreningarnas roll inte anses lika viktig. 

Det finns flera arbetsgivarorganisationer. Finlands näringsliv (EK) samlar de privata företagen. Statens arbetsmarknadsverk och Kommunala arbetsmarknadsverket (KA) organiserar arbetsgivare inom statliga och kommunala verksamheter.

Källa: UI/Landguiden