I dag fredag har strejken Latinamerikas största kolgruva Cerrejón pågått i 60 dagar. 

Därmed träder en klausul i Colombias arbetsrättslagstiftning i kraft, som kan ge arbetsmarknadsdepartementet inflytande över konflikten. Det rapporterar affärstidningen Argus, som bevakar energi- och råvarufrågor.

Om en majoritet av gruvans anställda – inklusive oorganiserade – röstar ja får departementet mandat att tillsätta en skiljenämd, som i sin tur kan beordra att strejken ska avslutas. 

Cerrejón chockade facket när bolaget i årets avtalsförhandlingar krävde radikalt försämrade villkor för gruvarbetarna, vilket Arbetet Global tidigare skrivit om.  

En omfattande omorganisering skulle enligt facket leda till att runt 1 200 av totalt 5 500 sägs upp, medan bolaget enligt Reuters uppger att bara 700 jobb går förlorade. 

De som skulle få behålla jobben har 72 extra arbetsdagar per år att vänta – vilket enligt facket motsvarar en ökning av veckoarbetstiden från 48 till 84 timmar – utan löneförhöjningar.

Dessutom innebär planen slopade vilotider mellan dag- och nattarbete. 

Nya förhandlingar mellan parterna inleddes förra veckan men avslutades i oenighet. 

Cerrejón hävdar att förändringarna är nödvändiga för att säkra lönsamheten. Sintracarbón säger å sin sida att det inte kan kompromissa kring ”dödsskiftet”.

Från fackets sida finns nu farhågor om att strejktrötthet kan leda till att gruvarbetare röstar ja till statlig inblandning, något som företaget meddelat att det skulle välkomna. 

Tidigare erfarenheter gör gällande att staten helst vill ha arbetsfred i ekonomiskt viktiga sektorer.

2013 tillsattes en skiljenämnd för att lösa en konflikt i kolgruvan Drummond. Den gången förklarade Colombias arbetsmarknadsdepartement öppet att syftet var att få ett slut på strejken, rapporterar Reuters

Sintracarbón uppmanar sina runt 4 200 medlemmar att stå fast vid kraven. 

– Budskapet är att fortsätta visa motståndskraft eftersom vi kommer att fortsätta strejka, säger kassören Aldo Amaya till Argus. 

Kolgruvan Cerrejón

Är Latinamerikas största kolgruva och den tionde största i världen. Den ligger i norra Colombia, nära gränsen mot Venezuela.

Ägs gemensamt av de multinationella gruvbolagen Glencore, BHP och Anglo American.

Har totalt 5 500 anställda, av vilka drygt 4 000 är fackligt anslutna.

Har sedan verksamheten inleddes 1976 fått regelbunden kritik för att skövla natur och tvinga bort ursprungsbefolkning. 

FN:s särskilde rapportör för miljö och mänskliga rättigheter uppmanade den 28 september 2020 Cerrejón att upphöra med de delar av verksamheten som skadar urfolksgruppen Wayúu.

Källor: ReutersIndustriallBanktrackOHCHR