Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Inte på 24 år har antalet attacker mot läkare, sjuksköterskor och andra vårdanställda varit så många i Colombia. En förklaring är den pågående pandemin.

Mellan januari och september i år har 242 angrepp mot vårdpersonal rapporterats. Det innebär en ökning med 63 procent från samma period i fjol. I statistiken ingår både hot och verbala attacker liksom fysiskt våld.

Colombia

Colombia har cirka 45 miljoner invånare, varav drygt 8 miljoner bor i huvudstaden Bogotá. 22,5 miljoner räknas till arbetskraften.

– Det är nödvändigt att genomföra omedelbara åtgärder på lokal nivå för att förebygga våld mot vårdpersonal, kommenterar Luis Fernando Correa Serna i tidningen El Tiempo, som på uppdrag av regeringen hanterar nödsituationer och katastrofer.

José Bastos, ansvarig för sjukvård- och hälsa på Röda Korset i Colombia, menar i samma tidning att antalet attacker kopplade till covid-19 har ökat både från väpnade grupper men även från patienter och familjer till sjuka.

– Det är en mycket oroande situation, säger han.