I årets avtalsförhandlingar i den colombianska kolgruvan Cerrejón krävde facket löneökningar på 6 procent.

Arbetsgivaren svarade med att erbjuda en löneökning som följer inflationen – som enligt nyhetsbyrån Reuters förväntas ligga på drygt 2 procent år 2020.

Men ägarna hade också med sig ett annat förslag till förhandlingsbordet.

En omfattande omorganisering av skiften i gruvan, som enligt facket skulle innebära att 1 200 av totalt 5 500 sägs upp.

De som skulle få behålla jobben har 72 extra arbetsdagar per år att vänta – vilket enligt facket motsvarar en ökning av veckoarbetstiden från 48 till 84 timmar – utan löneförhöjningar. 

Dessutom innebär planen att vilotider mellan dag- och nattarbete skulle slopas, vilket fått facket att tala om ”dödsskiftet”.

Företaget hävdar att omorganisationen är nödvändig för lönsamheten och inte förhandlingsbar.

I det låsta läget röstade 99 procent av facket Sintracarbóns medlemmar på arbetsplatsen för strejk. 

Den 31 augusti lade Sintracarbóns medlemmar ned arbetet. 

Trots medlingsinsatser från arbetsmarknadsdepartementet är ingen lösning ännu i sikte. 

– Vi fortsätter strejka eftersom företaget är fast beslutet att ta bort förmåner som länge har funnits i vårt kollektivavtal, och dessutom vill införa ett skiftsystem som kommer att påverka arbetarnas hälsa, säger ordföranden Igor Díaz till det globala facket Industrialls hemsida.

Inte heller arbetsgivaren visar några tecken på att ge med sig. 

– Förändringen av skiften är ett administrativt beslut som är nödvändigt för företagets överlevnad på kort, medellång och lång sikt och därför är det inte föremål för kollektivavtalsförhandlingar, säger styrelseordförande Claudia Bejarano till lokala dagstidningen El Tiempo.

Kolgruvan Cerrejón

Är Latinamerikas största kolgruva och den tionde största i världen. Den ligger i norra Colombia, nära gränsen mot Venezuela.

Ägs gemensamt av de multinationella gruvbolagen Glencore, BHP och Anglo American.

Har totalt 5 500 anställda, av vilka 4 600 är fackligt anslutna.

Har sedan verksamheten inleddes 1976 fått regelbunden kritik för att skövla natur och tvinga bort ursprungsbefolkning. 

FN:s särskilde rapportör för miljö och mänskliga rättigheter uppmanade den 28 september 2020 Cerrejón att upphöra med de delar av verksamheten som skadar urfolksgruppen Wayúu.

Källor: ReutersIndustriallBanktrackOHCHR