Trots mycket snack om hur prioriterad äldreomsorgen har de borgerliga partierna som styr Stockholm lagt två budgetar med sammanlagt 165 miljoner kronor i nedskärningar, och inte ens kompenserat för löneökningar.

Snart är det dags för majoriteten att presentera sin tredje budget.

Den här gången förväntar vi oss att nedskärningarna ersätts med satsningar. 

Om en dryg månad presenteras budgeten för Stockholms äldreomsorg för nästa år.

Efter allt vi sett den här våren, hur personalen slitit för att bekämpa coronavirusets spridning, borde det vara självklart att budgeten innehåller stora satsningar på äldreomsorgen.

Vi vet att det behövs mer personal, fler fasta heltidsanställningar och mer luft i personalens scheman så att de får mer tid att möta och vårda de äldre. 

Våra krav inför budgeten är därför:

Inte en enda nedskärning – satsa i stället

Äldreomsorgens personal kan inte springa snabbare än vad de redan gör. I stället behövs satsningar på bättre bemanning, rimligare scheman och slopad minutstyrning för att ge personalen utrymme att använda sitt yrkeskunnande och möta den äldres individuella behov. 

Fler fasta anställningar och närvarande ledarskap 

En hög andel timvikarier och chefer med hundra medarbetare under sig är inte bra förutsättningar för en god omsorg av de äldre. För personalen leder det dessutom till sämre löneutveckling och dålig pension för de tusentals kvinnor som arbetar inom omsorgen. Nu behövs istället kontinuitet.

Kompetensutveckling och specialistutbildningar 

I dag finns inte tillräckligt stora möjligheter till kompetensutveckling inom omsorgsyrket. Om fler ska vilja arbeta inom äldreomsorgen så måste fler få möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll genom vidareutbildning. Det är också viktigt att det ges möjlighet att specialisera sig för undersköterskor, till exempel inom demens och psykisk ohälsa.

Fler sjuksköterskor och förstärkt läkarnärvaro

Personalen inom omsorgen ska inte lämnas ensamma i svåra situationer med allvarligt sjuka äldre, utan det ska finnas tillgång till läkare när det behövs. Läkarnärvaron måste helt enkelt stärkas och det behövs också fler anställda sjuksköterskor.

Det finns inga ursäkter för att skära i äldreomsorgen. Det är ovärdigt och orättvist mot våra äldre och mot alla de som arbetar inom omsorgen.

Stockholm kommer dessutom få en betydande del av regeringens olika äldreomsorgssatsningar, och de måste komma de äldre till del. 

Nu är det upp till bevis att lägga en budget som faktiskt lever upp till alla fina ord.

Både personalen i äldreomsorgen och de äldre förtjänar bättre.