– En ganska stor risk.

Så kommenterade statsepidemiolog Anders Tegnell IF Metalls planerade kongress i Västerås i slutet av november där omkring 400 personer väntades delta.

Även om kongressen formellt sett inte var olaglig då den inte skulle bli en allmän sammankomst avrådde statsepidemiologen från sådana sammankomster.

Men nu ställs kongressen in, meddelar IF Metall på sin hemsida.

– Smittspridningen har gått åt fel håll. När vi tog beslutet att försöka hålla en fysisk kongress var den allmänna smittspridningen fortfarande på en förhållandevis låg nivå i hela landet, efter en sommar med sjunkande tal. Nu har situationen försämrats, och därför ställer vi in, säger Martin Gunnarsson, i intervjun på hemsidan.

Enligt honom har alternativet att ställa in kongressen hela tiden varit en möjlighet.

– Beslutet att hålla en fysisk kongress har alltid varit villkorat av att smittspridningen skulle vara på en rimlig nivå. Vi har därför följt myndigheternas budskap, och de nya råd som tillkommit, noggrant. Dagens beslut var enhälligt, säger Martin Gunnarsson.

Vad som händer med kongressen är i dagsläget oklart.

– Vi återkommer så fort vi kan med en plan om hur vi tänker oss att våra grundläggande demokratiska processer kan gå vidare även under en pandemi, säger Martin Gunnarsson.