400 personer ska samlas för att staka ut riktningen för IF Metalls arbete de närmaste åren. På en vanlig kongress närvarar runt tusen personer, men antalet deltagare har bantats kraftigt med anledning av pandemin.

Under torsdagen meddelade socialministern att planerna på att höja gränsen för antalet personer som får samlas på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från 50 till 500 skjuts på framtiden, med anledning av smittoläget.

Men de reglerna omfattar inte kongresser och i nuläget är IF Metalls ambition att samla kongressdeltagarna fysiskt den 23-27 november.

Förbundssekreterare Martin Gunnarsson säger att vissa förutsättningar måste vara uppfyllda för att det ska bli verklighet.

– Vår bedömning ska vara att vi kan genomföra kongressen på ett smittosäkert sätt och smittspridningen ska vara på en rimlig nivå.

Han poängterar att det krävs tid för att planera en kongress, men att det går snabbt att blåsa av om det blir nödvändigt.

– Vi gör bedömningen från vecka till vecka, från dag till dag. Att ställa in en kongress går jättefort.

Egentligen skulle kongressen ha hållits i maj, men den sköts upp på grund av smittoläget.

Sedan har IF Metall vägt mellan att ha kongressen i november digitalt eller i en fysisk version anpassad efter situationen.

Nu har man alltså tagit beslut om det senare. Det innebär bland annat färre närvarande, att man äter i omgångar och att festen uteblir.

– Resonemang vi fört är att rent demokratiskt är det inte möjligt att genomföra en storskalig kongress digitalt. Det skulle inte ge samma legitimitet och resultat, samma känsla av delaktighet, säger Martin Gunnarsson.

Han anser att det inte blir samma diskussioner på distans. Han pekar också på att IF Metalls medlemmar i hög grad är på sina arbetsplatser även i dagsläget.

– Våra medlemmar går till jobbet varje dag och jobbar med sina kamrater som att det vore nästan som vanligt. Då bedömer vi att vår demokratiska process också måste ha sin gång.

För vissa blir det svårare att närvara i och med rådande situation – om man till exempel är i riskgrupp. Martin Gunnarsson säger att man då får skicka en ersättare och att situationer som gör det nödvändigt alltid kan uppstå.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd till verksamheter säger bland annat att åtgärder för att hindra smittspridning kan vara att hålla möten digitalt och att undvika att samlas.

I råd till föreningar står att man, om möjligt, bör skjuta upp exempelvis årsmöten, eller genomföra dem digitalt.

Arbetet har sökt myndigheten för en kommentar om IF Metalls kongress, men frågorna hänvisas till nästa veckas pressträff.