Sargon George, grundare och vd på Sushi Yama, vill inte ställa upp på en telefonintervju. Arbetet har därför mejlat frågor till honom. 

Sedan starten 2008 har sushikedjan anlitat många arbetskraftsinvandrare och redan i samband med den första etableringen hade de mongoliska medarbetare, skriver Sargon George. 

– Vi var och är nöjda och som vanligt på flera andra arbetsplatser sökte sig många vänner och bekanta till oss. 

Han poängterar att de kontinuerligt jobbar för att personalen ska få de bästa förutsättningarna att trivas.

Flera anställda som Arbetet talat med uppger å sin sida att de haft dåliga arbetsvillkor i många år. Av rädsla för att mista sina arbetstillstånd eller för att någon de känner ska råka illa ut vill ingen av de vi träffar att detaljer avslöjas.

Deras bild styrks av ett tiotal andrahandskällor och flera andra mongoler har på grund av osäkra framtidsutsikter i Sverige inte velat ställa upp på intervju. 

– Jag känner inte igen den bild du ger, men jag är väldigt angelägen om att komma i kontakt med den medarbetaren du relaterar till för att få möjlighet att tillrättaställa eventuella missförstånd eller felaktigheter.

Enligt arbetstidslagen ska arbetsscheman ges minst två veckor i förväg, oavsett om ett bolag har kollektivavtal eller inte.

Men enligt uppgifter till Arbetet och sms från arbetsledare som vi har tagit del av så får de anställda oftast veta bara ett par dagar innan hur kommande vecka ser ut. 

– Vi förhåller oss till lagar och regler. Skulle det vara så att vi har brustit i något led så ligger det i vårt största intresse att säkerställa att det rättas till och hanteras rätt framöver, skriver Sargon George. 

De fyra anställda som Arbetet har träffat berättar om obetald arbetstid, jobbscheman som bestäms vecka för vecka och att de möter motstånd om de ringer in och säger att de är sjuka eller behöver vabba. 

– Utifrån våra riktlinjer så ska inte någon av de situationerna uppstå. Om det har brustit eller blivit något missförstånd så ligger det i vårt intresse att komma i kontakt med medarbetaren.

Anställda berättar också att de ”straffas” av arbetsledarna om de klagar på arbetsvillkoren, till exempel med mer jobb en vecka.

– Det är inget jag har hört talas om och absolut inget som någon ska behöva utsättas för på våra arbetsplatser. Om en medarbetare upplever det du nämner så vill vi gärna komma i kontakt med denne.