Precis som i Sverige så har hemkörning av restaurangmat blivit allt vanligare i Finland. Kunderna beställer mat genom appar och får den hemkörd av bud.

Inom branschen utgår man ofta från att matbuden är självständiga företagare vilket påverkar deras arbetsvillkor på så vis att de inte berörs av arbetstidslagen på samma sätt som om de vore anställda.  

Det finska Arbetsrådet, som är en myndighet som yttrar sig om hur lagen ska tolkas i olika arbetsmarknadsfrågor, har nu undersökt frågan närmare och kommit med ett avgörande.

Buden som arbetar för Wolt och Foodora ska inte betraktas som entreprenörer. Uttalandet innebär att arbetstidslagen ska gälla för dessa personer.

– Även om yttrandena från Arbetsrådet inte är bindande är det en viktig riktlinje. Tusentals människor arbetar i plattformsekonomin i Finland och deras ställning påverkas av rådets ställning, kommenterade den socialdemokratiska arbetsministern Tuula Haatainen beslutet i ett pressmeddelande.

Wolt uppger att de respekterar beslutet men att de vill diskutera vilka konsekvenserna det kan få för de 4 000 cykelbud som de har i landet.

Företaget uppger att beskedet kan leda till att ”tusentals kontrakt” nu måste avslutas.

Finland

De finländska fackföreningarna har en viktig roll på arbetsmarknaden, även om antalet medlemmar har minskat under senare år. Löneläget är högt i internationell jämförelse. Arbetslösheten var i augusti 8,2 procent, enligt Eurostat.

Finlands fackförbunds centralorganisation (FFC) är en sammanslutning av landets ledande fackförbund. Facket har haft ett medlemstapp under 2000-talet, vilket förklaras med att allt fler arbetstagare arbetar inom mindre företag där fackföreningarnas roll inte anses lika viktig.

Det finns flera arbetsgivarorganisationer. Finlands näringsliv (EK) är de privata verksamheternas centralorganisation. Statens arbetsmarknadsverk och Kommunala arbetsmarknadsverket (KA) organiserar arbetsgivare inom statliga och kommunala verksamheter.

Källa: Utrikespolitiska institutet