I början av september kom kvinnan som jobbar som receptionist på statliga Infranords huvudkontor i Solna tillbaka till jobbet efter en föräldraledighet. Hon var gravid igen och berättade det för sin chef.

Två veckor senare fick hon besked om att hon ska bli uppsagd. Håkan Englund är ordförande för Sekos förhandlingsorganisation på Infranord.

Han berättar att arbetsgivaren inte ens hade kallat till förhandling med facket, något som krävs inför uppsägningar. 

– Jag ställde frågan till personalchefen vem som hade sagt till receptionisten att hon skulle sägas upp. Och då sa han att han hade gjort det för att vara snäll så att hon skulle ha mer tid att söka nytt jobb, säger Håkan Englund.

Facket påpekade för arbetsgivaren att det krävdes en förhandling om en uppsägning var planerad. I början av oktober kallades facket till ett informationsmöte.

Beskedet var att receptionen ska bort och i stället ska arbetsuppgifterna utföras av personal från Samhall.

Andra uppgifter delas mellan övrig personal på huvudkontoret. Att spara kostnader var skälet arbetsgivaren gav, enligt Håkan Englund. Men det köper han inte.

– På samma möte meddelade de att de skulle anställa ytterligare en personalchef, så det var uppenbarligen inte fråga om några andra besparingar.

Håkan Englund beskriver hur receptionen byggdes om för att coronasäkras precis innan beskedet kom om att den skulle bort. Något som han menar talar ytterligare för att arbetsgivaren inte gillar att receptionisten är gravid.

Arbetet har sökt arbetsgivaren via Infranords presstjänst. Via mejl meddelar Infranords kommunikationschef Linda Rofors att bolaget avböjer att kommentera frågan.

Sekos Håkan Englund är upprörd och tycker att agerandet rimmar illa med Infranords ambition att locka fler kvinnor till företaget.

– Infranord vill ha fler kvinnor – bara de inte är gravida. 

Enligt honom har företaget gång på gång betonat hur viktigt det är att tänka på att huvudkontoret är ”ansiktet utåt”. De anställda har uppmanats att hålla ordning på sina skrivbord, för besökares skull.

– Men vi ska inte ha en reception – trots att vi är ett bolag med miljarder i omsättning. Så här ska inte ett statligt bolag agera.

Parterna kommer inom kort att mötas i förhandlingar och försöka hitta en lösning, berättar Håkan Englund.

Efter publicering återkommer Infranords kommunikationschef Linda Rofors med en kommentar: ”Infranord har inte sagt upp den omnämnda medarbetaren. I den berörda frågan har vi en pågående förhandling med de fackliga representanterna för att kunna erbjuda vår medarbetare en annan tjänst, så att hon kan stanna kvar i företaget. Som arbetsgivare har vi väldigt tydliga riktlinjer kring jämställdhet och likabehandling för alla våra medarbetare. Vi följer de processer och regler som finns på arbetsmarknaden.”