Internationella dagen för anständiga arbetsvillkor – eller World Day for Decent Work – högtidlighålls i år för trettonde gången.

Initiativet till en global kampanj för anständigt arbete togs på Världens sociala forum (WSF) i kenyanska Nairobi 2007.

Bakom förslaget stod världsfacket Ituc och Europafacket Etuc i samarbete med flera internationella solidaritetsorganisationer.

Den 7 oktober nästföljande år högtidlighölls för första gången kampanjdagen. 

WSF började som den så kallade antiglobaliseringsrörelsens svar på Världsekonomiskt forum i Davos.

Forumen arrangeras alltjämt men tillställningarna är inte längre lika stora som under 00-talets glansdagar då de kunde samla över 100 000 deltagare från fack, ideella organisationer och sociala rörelser.

Att kämpa för schyssta villkor är givetvis en del av fackföreningarnas DNA.

Men bakgrunden till kampanjen var att FN:s världstoppsmöte om millenniemålen år 2005 ställt sig bakom den agenda för anständiga arbetsvillkor som FN-organet ILO enhälligt antagit några år tidigare. 

Facken såg den kampanj som föddes i Nairobi som ett sätt att pressa världens länder att leverera. 

ILO:s agenda vilar på fyra ben – jobbskapande, sociala skyddsnät, arbetstagares rättigheter och social dialog.

2015 integrerades detta i Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Enligt mål nummer åtta ska världens länder verka ”för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla”.

Världsfacket Ituc lyfter varje år ett särskilt tema för kampanjdagen.

2020 handlar parollen – Ett nytt socialt kontrakt för återhämtning och motståndskraft – föga förvånande om pandemin. 

”Pandemins effekter på hälsa, arbetslöshet, inkomstnivåer och jämställdhet blir än mer katastrofala eftersom världen redan var stukad av den djupt bristfälliga globaliseringsmodell som orsakat långtgående ojämlikhet och otrygghet för arbetande människor”, skriver Ituc

Ituc konstaterar också att årets upplaga av kampanjdagen, till följd av de förbud mot folksamlingar som är i kraft på många håll, i högre utsträckning än tidigare kommer att vara digital. 

Agenda 2030

• Agenda 2030 består av 17 globala mål, indelade i 169 delmål, för hållbar utveckling.

• Den antogs av FN:s generalförsamling i september 2015 och ska som namnet antyder vara genomförd till år 2030.

• Målen i Agenda 2030 ersatte de åtta millenniemålen som FN och världens länder hade arbetat med sedan år 2000.